ปิด  

ค้นหาสินค้า
LINE
LINE

ติดต่อผ่านช่องทาง LINE
@siamglobalgroup

Siam Global Group LINE


นโยบายความเป็นส่วนตัว

ท่านผู้ใช้งาน (user) กรุณาอ่านรายละเอียดนโยบายความเป็นส่วนตัวสำหรับการใช้ธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ผ่านเว็บไซต์ www.sgb.co.th ด้วยความละเอียด เพื่อสิทธิและผลประโยชน์ของท่านผู้ใช้งาน


ความปลอดภัย

-          ข้อมูลสมาชิกเว็บไซต์ www.sgb.co.th อาทิ ข้อมูลที่อยู่อาศัย อีเมล์ เบอร์โทรศัพท์ ข้อมูลทางการเงิน การทำธุรกรรมต่างๆ และข้อมูลอื่นๆ ที่จำเป็นของสมาชิกเว็บไซต์ของบริษัท สยาม โกลบอล กรุ๊ปจำกัด จะไม่เปิดเผยข้อมูลใดๆ อันเป็นความเสียหายของสมาชิกให้กับบุคคลอื่นรับทราบ เพียงแต่จะนำเอามาปรับปรุง ส่งเสริมการทำการตลาดสำหรับแจ้งข่าวสาร โปรโมชั่น สิทธิประโยชน์ที่เกิดประผลดีให้กับสมาชิกได้รับทราบ

-          ทางบริษัทฯ ใช้เทคโนโลยีที่มีความทันสมัยในการเก็บรักษาข้อมูลของสมาชิกไว้เป็นความลับ

-          ข้อมูลของสมาชิกจะถูกเข้ารหัสเพื่อรักษาความปลอดเอาไว้เป็นอย่างดี จะไม่ถูกเปิดเผยข้อมูลใดๆ อันเป็นความลับของบริษัทฯ และสมาชิก

-            เพื่อความสะดวกในการให้บริการแก่ผู้ใช้บริการทุกท่านที่แวะมายังเว็บไซต์ บริษัทฯ ทางเว็บไซต์จึงได้จัดเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไว้ เช่น อีเมล์แอดเดรส (Email Address) ชื่อ (Name) ที่อยู่หรือที่ทำงาน (Home or Work Address) เขตไปรษณีย์ (ZIP Code) หรือหมายเลขโทรศัพท์ (Telephone Number) หรือ ข้อมูลอื่นๆ ที่มีความจำเป็น

-           ในกรณีที่ทำการสมัคร (Sign Up) เพื่อสมัครสมาชิกหรือเพื่อใช้บริการอย่างใดอย่างหนึ่ง เว็บไซต์ Sgb.co.th จะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพิ่มเติมได้แก่ เพศ (Sex) อายุ (Gender) สิ่งที่โปรดปราน/ความชอบ (Preferences/Favorites) ความสนใจ (Interests) หรือหมายเลขบัตรเครดิต (Credit Card Number) และที่อยู่ในการแจ้งค่าใช้จ่าย (Billing Address) รวมถึง เอกสารที่ระบุถึงข้อมูลของคุณ เช่น สำเนาบัตรประชาชน สำเนาสมุดบัญชีธนาคาร สำเนาเอกสารจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น

-          เพื่อสำรวจความนิยมในการใช้บริการของเว็บไซต์ บริษัทฯ อันจะเป็นประโยชน์ในการนำสถิติไปใช้ในการปรับปรุงคุณภาพในการให้บริการ เว็บไซต์ Sgb.co.th จึงจำเป็นต้องจัดเก็บรวบรวมข้อมูลของคุณบางอย่างเพิ่มเติมด้วย ได้แก่ หมายเลขไอพี (IP Address) ชนิดของโปรแกรมค้นผ่าน (Browser Type) โดเมนเนม (Domain Name) บันทึกหน้าเว็บ (web page) ของเว็บไซต์ที่ผู้ใช้เยี่ยมชม เวลาที่เยี่ยมชมเว็บไซต์ (Access Times) และเว็บไซต์ที่ผู้ใช้บริการเข้าถึงก่อนหน้านั้น (Referring Website Addresses)

      -        บริษัทฯ ขอแนะนำให้สมาชิกทำการตรวจสอบนโยบายความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์เพื่อสิทธิ์ประโยนช์ของท่านสมาชิกเองเพื่อที่จะเชื่อมโยงจากเว็บไซต์นี้


การรักษาความปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคล

เพื่อประโยชน์ในการรักษาความลับและความปลอดภัยสำหรับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ เว็บไซต์ บริษัทฯ จึงได้กำหนดระเบียบภายในหน่วยงานเพื่อกำหนดสิทธิในการเข้าถึงหรือใช้ข้อมูลส่วนบุคคล และเพื่อรักษาความลับและความปลอดภัยของข้อมูลบางอย่าง รวมถึงการเข้ารหัสข้อมูลที่มีความปลอดภัย ที่มีความสำคัญอย่างยิ่ง เช่น หมายเลขบัตรเครดิต ที่อยู่ ข้อมูลการชำระเงิน ข้อมูลการสั่งซื้อสินค้าของ Sgb Store  เป็นต้น  เว็บไซต์ Sgb.co.th จึงได้จัดให้มีช่องทางการสื่อสารแบบปลอดภัยสำหรับข้อมูลดังกล่าวด้วยการเข้ารหัสลับข้อมูลด้วย การใช้ Secure Socket Layer (SSL) protocol 

 

คุกกี้บราวเซอร์  (Cookies Web Browser)

Cookies หรือชื่อภาษาไทย  คุกกี้” คือ ข้อมูลที่ เว็บไซต์ Sgb.co.th ทำการประมวลผลแล้วส่งไปยังโปรแกรมค้นหาผ่านเว็บไซต์ (Web browser) ของผู้ใช้บริการที่ใช้งานอยู่ขณะนั้น และเมื่อมีการติดตั้งข้อมูลดังกล่าวไว้ในระบบของคุณแล้ว หากมีการใช้ “คุกกี้” ก็จะทำให้เว็บไซต์ของบริษัทฯ สามารถบันทึกหรือจดจำข้อมูลต่างๆ ของผู้ใช้บริการไว้เพื่อให้งานต่อการเข้าถึงและการใช้งานข้อมูลเว็บไซต์ของบริษัทฯ  จนกว่าผู้ใช้บริการจะออกจากโปรแกรมค้นผ่านเว็บไซต์ หรือจนกว่าผู้ใช้บริการจะทำการลบ “คุกกี้” นั้นเสีย หรือไม่อนุญาตให้ “คุกกี้” นั้นทำงานอีกต่อไป 

 

หมายเหตุ : หากท่านพบข้อสงสัย กรุณาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ info@sgb.co.th