ปิด  

ค้นหาสินค้า
LINE
LINE

ติดต่อผ่านช่องทาง LINE
@siamglobalgroup

Siam Global Group LINE

เซ็นเซอร์อินฟราเรด

             เซ็นเซอร์ไฟอัตโนมัติ เซ็นเซอร์เปิดปิดไฟอัตโนมัติ "เซ็นเซอร์อินฟาเรด" ลดการสัมพัสประหยัดพลังงานเป็นอุปกรณ์ตรวจจับด้วยรังสีอินฟาเรด ตรวจจับการเคลื่อนไหวด้วยความร้อนเมื่อมีคนหรือสัตว์ผ่านในบริเวณตรวจจับเซ็นเซอร์ก็จะทำงาน ติดตั้งเข้ากับเพดานระยะในการตรวจจับ 1-6 เมตร (ไม่สามารถปรับได้)ระยะความสูงในการติดตั้ง 2.2-4 เมตรปรับหน่วงเวลา 10 วินาที - 15 นาทีมุมตรวจจับกว้าง 360 องศาทนกระแสไฟได้ที่ 800W หลอดไส้ และ 400W หลอดตะเกียบหรือหลอด LEDชนิดติดเพดาน


รายการสินค้า