ปลั๊กยาง

ดูในมุมมอง ตาราง รายการ

4 รายการ

ต่อหน้า
ตั้งค่าตามลำดับมากไปน้อย
 1. ปลั๊กยาง 2ขา (ตัวผู้) รุ่น U35-2P ปลั๊กยางปลั๊กยาง 2ขา (ตัวผู้) รุ่น U35-2P    ปลั๊กยาง(Brass Plug) และเต้ารับโดยทั่วไปจะเป็นเหล็กชุบสี หรือเหล็กชุบทองเหลือง เมื่อเสียบปลั๊กเข้ากับเต้ารับ มีกระแสไฟฟ้าไหลผ่าน เมื่อตัวนำไฟฟ้าไม่ดี จะทำให้เกิดความร้อนสะสม เต้ารับจะขยายตัวและทำให้ปลั๊กที่เสียบอยู่หลวม มีโอกาสเกิดการสปาร์ค ขาปลั๊กไหม้ ก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้ใช้งาน ดังนั้นหากจะเลือกซื้อปลั๊กและเต้ารับให้เลือกที่ทำจากทองเหลืองแท้ เพราะจะสามารถนำไฟฟ้าได้ดี และ ไม่ทำให้เกิดการสปาร์คอย่างแน่นอน** 10ชิ้น : กล่อง , 400ชิ้น : ลัง **
  ราคาปกติ ฿18.00 /ชิ้น ราคาพิเศษ ฿14.00 /ชิ้น
  Quick Shop
 2. ปลั๊กยาง 2ขา (ตัวเมีย) รุ่น U35-2S ปลั๊กยางปลั๊กยาง 2ขา (ตัวเมีย) รุ่น U35-2S    ปลั๊กยาง(Brass Plug) และเต้ารับโดยทั่วไปจะเป็นเหล็กชุบสี หรือเหล็กชุบทองเหลือง เมื่อเสียบปลั๊กเข้ากับเต้ารับ มีกระแสไฟฟ้าไหลผ่าน เมื่อตัวนำไฟฟ้าไม่ดี จะทำให้เกิดความร้อนสะสม เต้ารับจะขยายตัวและทำให้ปลั๊กที่เสียบอยู่หลวม มีโอกาสเกิดการสปาร์ค ขาปลั๊กไหม้ ก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้ใช้งาน ดังนั้นหากจะเลือกซื้อปลั๊กและเต้ารับให้เลือกที่ทำจากทองเหลืองแท้ เพราะจะสามารถนำไฟฟ้าได้ดี และ ไม่ทำให้เกิดการสปาร์คอย่างแน่นอน** 10ชิ้น : กล่อง , 400ชิ้น : ลัง **
  ราคาปกติ ฿22.00 /ชิ้น ราคาพิเศษ ฿17.00 /ชิ้น
  Quick Shop
 3. ปลั๊กยาง 3ขา (ตัวผู้) รุ่น U35-3P ปลั๊กยางปลั๊กยาง 3ขา (ตัวเมีย) รุ่น U35-3S    ปลั๊กยาง(Brass Plug) และเต้ารับโดยทั่วไปจะเป็นเหล็กชุบสี หรือเหล็กชุบทองเหลือง เมื่อเสียบปลั๊กเข้ากับเต้ารับ มีกระแสไฟฟ้าไหลผ่าน เมื่อตัวนำไฟฟ้าไม่ดี จะทำให้เกิดความร้อนสะสม เต้ารับจะขยายตัวและทำให้ปลั๊กที่เสียบอยู่หลวม มีโอกาสเกิดการสปาร์ค ขาปลั๊กไหม้ ก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้ใช้งาน ดังนั้นหากจะเลือกซื้อปลั๊กและเต้ารับให้เลือกที่ทำจากทองเหลืองแท้ เพราะจะสามารถนำไฟฟ้าได้ดี และ ไม่ทำให้เกิดการสปาร์คอย่างแน่นอน** 10ชิ้น : กล่อง , 400ชิ้น : ลัง **
  ราคาปกติ ฿20.00 /ชิ้น ราคาพิเศษ ฿16.00 /ชิ้น
  Quick Shop
 4. ปลั๊กยาง 3ขา (ตัวเมีย) รุ่น U35-3S ปลั๊กยางปลั๊กยาง 3ขา (ตัวเมีย) รุ่น U35-3S    ปลั๊กยาง(Brass Plug) และเต้ารับโดยทั่วไปจะเป็นเหล็กชุบสี หรือเหล็กชุบทองเหลือง เมื่อเสียบปลั๊กเข้ากับเต้ารับ มีกระแสไฟฟ้าไหลผ่าน เมื่อตัวนำไฟฟ้าไม่ดี จะทำให้เกิดความร้อนสะสม เต้ารับจะขยายตัวและทำให้ปลั๊กที่เสียบอยู่หลวม มีโอกาสเกิดการสปาร์ค ขาปลั๊กไหม้ ก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้ใช้งาน ดังนั้นหากจะเลือกซื้อปลั๊กและเต้ารับให้เลือกที่ทำจากทองเหลืองแท้ เพราะจะสามารถนำไฟฟ้าได้ดี และ ไม่ทำให้เกิดการสปาร์คอย่างแน่นอน** 10ชิ้น : กล่อง , 400ชิ้น : ลัง **
  ราคาปกติ ฿25.00 /ชิ้น ราคาพิเศษ ฿20.00 /ชิ้น
  Quick Shop
ดูในมุมมอง ตาราง รายการ

4 รายการ

ต่อหน้า
ตั้งค่าตามลำดับมากไปน้อย