ปิด  

ค้นหาสินค้า
LINE
LINE

ติดต่อผ่านช่องทาง LINE
@siamglobalgroup

Siam Global Group LINE

อุปกรณ์ไฟฟ้า อะไหล่อุปกรณ์ไฟฟ้า

    ระบบไฟฟ้าเป็นระบบที่มีความสำคัญในบ้านทุกบ้าน การเลือกใช้ระบบไฟฟ้า การเดินสายไฟ ชนิดของสายไฟ และอุปกรณ์ติดตั้งทางไฟฟ้าให้เหมาะสมกับลักษณะของงาน เป็นเรื่องที่ผู้ใช้ต้องมีความรู้พื้นฐาน เพื่อนำไปสู่การพิจารณาเลือกใช้ให้คุ้มค่าเกิดประโยชน์สูงสุดเป็นการช่วย ประหยัดพลังงานและยังมีผลดีต่อส่วนรวมของประเทศในแง่ของการอนุรักษ์ธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมในด้านการลดภาวะโลกร้อนได้ เช่น มัลติมิเตอร์ , เครื่องตรวจจับโลหะ , เครื่องตรวจเช็คเต้ารับไฟฟ้า , เคเบิ้ล ไทร์ , พาวเวอร์ปลั๊ก , โรลเก็บสายไฟและปลั๊กพ่วง , อะไหล่อุปกรณ์ไฟฟ้า , พัดลม AC/DC , โคมไฟไร้สาย , เซ็นเซอร์อินฟาเรด , ปลั๊กยาง และอื่นๆ

หมวดสินค้าย่อย