นมหนูด้ามตัด

ดูในมุมมอง ตาราง รายการ

18 รายการ

ต่อหน้า
ตั้งค่าตามลำดับมากไปน้อย
 1. Nozzle AC No.0

  อะไหล่สำหรับด้ามตัดแก๊ส สามารถตัดเหล็กที่มีความหนา 10-15มม. ทำจากทองเหลือง

  ราคาปกติ ฿150.00 /ชิ้น ราคาพิเศษ ฿120.00 /ชิ้น
  Quick Shop
 2. Nozzle AC No.1

  อะไหล่สำหรับด้ามตัดแก๊ส สามารถตัดเหล็กที่มีความหนา 15-25มม. ทำจากทองเหลือง

  ราคาปกติ ฿150.00 /ชิ้น ราคาพิเศษ ฿120.00 /ชิ้น
  Quick Shop
 3. Nozzle AC No.2

  อะไหล่สำหรับด้ามตัดแก๊ส สามารถตัดเหล็กที่มีความหนา 25-50มม. ทำจากทองเหลือง

  ราคาปกติ ฿150.00 /ชิ้น ราคาพิเศษ ฿120.00 /ชิ้น
  Quick Shop
 4. Nozzle AC No.3

  อะไหล่สำหรับด้ามตัดแก๊ส สามารถตัดเหล็กที่มีความหนา 50-100มม. ทำจากทองเหลือง

  ราคาปกติ ฿150.00 /ชิ้น ราคาพิเศษ ฿120.00 /ชิ้น
  Quick Shop
 5. Nozzle AC No.4

  อะไหล่สำหรับด้ามตัดแก๊ส สามารถตัดเหล็กที่มีความหนา 100-175มม. ทำจากทองเหลือง

  ราคาปกติ ฿150.00 /ชิ้น ราคาพิเศษ ฿120.00 /ชิ้น
  Quick Shop
 6. Nozzle AC No.5

  อะไหล่สำหรับด้ามตัดแก๊ส สามารถตัดเหล็กที่มีความหนา 175-250มม. ทำจากทองเหลือง

  ราคาปกติ ฿150.00 /ชิ้น ราคาพิเศษ ฿120.00 /ชิ้น
  Quick Shop
 7. Nozzle LPG No.000

  อะไหล่ด้ามตัดแก๊ส สามารถตัดเหล็กที่มีความหนา 0-5มม. ทำจากทองเหลือง

  ราคาปกติ ฿100.00 /ชิ้น ราคาพิเศษ ฿80.00 /ชิ้น
  Quick Shop
 8. Nozzle LPG No.00

  อะไหล่ชุดตัดแก๊ส สามารถตัดเหล็กที่ความหนา 5-10มม. ทำจากทองเหลือง

  ราคาปกติ ฿100.00 /ชิ้น ราคาพิเศษ ฿80.00 /ชิ้น
  Quick Shop
 9. Nozzle LPG No. 0

  อะไหล่ด้ามตัดแก๊ส สามารถตัดแก๊สที่ความหนา 10-15มม. ทำจากทองเหลือง

  ราคาปกติ ฿100.00 /ชิ้น ราคาพิเศษ ฿80.00 /ชิ้น
  Quick Shop
 10. Nozzle LPG No. 1

  อะไหล่ด้ามตัดแก๊ส สามารถตัดเหล็กที่มีความหนา 15-25มม. ทำจากทองเหลือง

  ราคาปกติ ฿100.00 /ชิ้น ราคาพิเศษ ฿80.00 /ชิ้น
  Quick Shop
 11. Nozzle LPG No. 2

  อะไหล่ด้ามตัดแก๊ส สามารถตัดเหล็กที่มีความหนา 25-50มม. ทำจากทองเหลือง

  ราคาปกติ ฿100.00 /ชิ้น ราคาพิเศษ ฿80.00 /ชิ้น
  Quick Shop
 12. Nozzle LPG No. 3

  อะไหล่ด้ามตัดแก๊ส สามารถตัดเหล็กที่มีความหนา 50-75มม. ทำจากทองเหลือง

  ราคาปกติ ฿100.00 /ชิ้น ราคาพิเศษ ฿80.00 /ชิ้น
  Quick Shop
 13. Nozzle LPG No. 4

  อะไหล่ด้ามตัดแก๊ส สามารถตัดเหล็กที่มีความหนา 75-100มม. ทำจากทองเหลือง

  ราคาปกติ ฿100.00 /ชิ้น ราคาพิเศษ ฿80.00 /ชิ้น
  Quick Shop
 14. Nozzle LPG No. 5

  อะไหล่ด้ามตัดแก๊ส สามารถตัดเหล็กที่มีความหนา 100-175มม. ทำจากทองเหลือง

  ราคาปกติ ฿100.00 /ชิ้น ราคาพิเศษ ฿80.00 /ชิ้น
  Quick Shop
ดูในมุมมอง ตาราง รายการ

18 รายการ

ต่อหน้า
ตั้งค่าตามลำดับมากไปน้อย