ดอกเจียรคาร์ไบด์ ทรงเอฟ

ดูในมุมมอง ตาราง รายการ

14 รายการ

ต่อหน้า
ตั้งค่าตามลำดับมากไปน้อย
 1. ดอกเจียรคาร์ไบด์ FD6-0616s Round Nose Tree MAXICUT ดอกเจียรคาร์ไบด์ FD6-0616s Round Nose Tree MAXICUTคาร์ไบด์ผลิตจากเกรดพิเศษแตกต่างจากท้องตลาดทั่วไป ออกแบบมาให้สามารถเจียรสแตนเลสที่เป็นเนื้อแข็งได้ที่ดอกทั่วไปไม่สามารถเจียรเข้าได้ใช้ได้กับ งานโลหะ อโลหะ ไม้เนื้อแข็ง เหล็ก อัลลอยด์ ทองแดง คอปเปอร์ไม้เนื้อแข็งออกแบบให้กัดชิ้นงานได้เร็วกว่าหินเจียรนัยแกน โดยไม่อุดตันที่ดอกกัด  - Work on narrow contours Use Milling of acute-angled surfaces    เส้นผ่านศูนย์กลางของก้าน                        (D2) (Dia. of Shank) :     6 mm.เส้นผ่านศูนย์กลางของดอกเจียรคาร์ไบด์  (D1) (Dia. of Cutter) :     6 mm.ความยาวช่วงกัด                                (L1) (Length of Cut) :    16 mm.ความยาวรวม                                    (L2) (Overall Lengt)  :    51 mm.
  ราคาปกติ ฿345.00 /ดอก ราคาพิเศษ ฿310.50 /ดอก
  Quick Shop
 2. ดอกเจียรคาร์ไบด์ FA6-0616s Round Nose Tree MAXICUT ดอกเจียรคาร์ไบด์ FA6-0616s Round Nose Tree MAXICUT(เป็นคาร์ไบด์ทั้งหัวและแกน)คาร์ไบด์ผลิตจากเกรดพิเศษแตกต่างจากท้องตลาดทั่วไป ออกแบบมาให้สามารถเจียรสแตนเลสที่เป็นเนื้อแข็งได้ที่ดอกทั่วไปไม่สามารถเจียรเข้าได้ใช้ได้กับ งานโลหะ อโลหะ ไม้เนื้อแข็ง เหล็ก อัลลอยด์ ทองแดง คอปเปอร์ไม้เนื้อแข็งออกแบบให้กัดชิ้นงานได้เร็วกว่าหินเจียรนัยแกน โดยไม่อุดตันที่ดอกกัด  - Work on narrow contours Use Milling of acute-angled surfaces  เส้นผ่านศูนย์กลางของก้าน                    (D2) (Dia. of Shank) :    6 mm.เส้นผ่านศูนย์กลางของดอกเจียรคาร์ไบด์   (D1) (Dia. of Cutter) :    6 mm.ความยาวช่วงกัด                                 (L1) (Length of Cut) :   16 mm.ความยาวรวม                                     (L2) (Overall Lengt)  :   51 mm.
  ราคาปกติ ฿400.00 /ดอก ราคาพิเศษ ฿360.00 /ดอก
  Quick Shop
 3. ดอกเจียรคาร์ไบด์ FD6-0616 Round Nose Tree Super Cut ดอกเจียรคาร์ไบด์ FD6-0616 Round Nose Tree Super Cutคาร์ไบด์ผลิตจากเกรดพิเศษแตกต่างจากท้องตลาดทั่วไป ออกแบบมาให้สามารถเจียรสแตนเลสที่เป็นเนื้อแข็งได้ที่ดอกทั่วไปไม่สามารถเจียรเข้าได้ใช้ได้กับ งานโลหะอโลหะไม้เนื้อแข็งเหล็กอัลลอยด์ทองแดง คอปเปอร์ไมเนื้อแข็งออกแบบให้กัดชิ้นงานได้เร็วกว่าหินเจียรนัยแกน โดยไม่อุดตันที่ดอกกัด-  Work on narrow contours, Use Milling of acute-angled surfaces    เส้นผ่านศูนย์กลางของก้าน                       (D2) (Dia. of Shank) :     6 mm.เส้นผ่านศูนย์กลางของดอกเจียรคาร์ไบด์      (D1) (Dia. of Cutter) :     6 mm.ความยาวช่วงกัด                                    (L1) (Length of Cut) :    16 mm.ความยาวรวม                                        (L2) (Overall Lengt)  :    61 mm.
  ราคาปกติ ฿150.00 /ดอก ราคาพิเศษ ฿135.00 /ดอก
  Quick Shop
 4. ดอกเจียรคาร์ไบด์ FD6L-0612 Round Nose Tree Super cut ดอกเจียรคาร์ไบด์ FD6L-0612 Round Nose Tree Super cutดอกเจียรคาร์ไบด์รูปทรง Round Nose Tree เป็นแบบ Long series รุ่นก้านยาวเหมาะสำหรับพื้นที่แคบยากต่อการเข้าถึง มีความยาว 6 นิ้วคาร์ไบด์ผลิตจากเกรดพิเศษแตกต่างจากท้องตลาดทั่วไป ออกแบบมาให้สามารถเจียรสแตนเลสที่เป็นเนื้อแข็งได้ที่ดอกทั่วไปไม่สามารถเจียรเข้าได้ใช้ได้กับ งานโลหะ อโลหะ ไม้เนื้อแข็ง เหล็ก อัลลอยด์ ทองแดง คอปเปอร์ไม้เนื้อแข็งออกแบบให้กัดชิ้นงานได้เร็วกว่าหินเจียรนัยแกน โดยไม่อุดตันที่ดอกกัด   -  Work on narrow contours, Use Milling of acute-angled surfaces  เส้นผ่านศูนย์กลางของก้าน                   (D2) (Dia. of Shank) :       6 mm.เส้นผ่านศูนย์กลางของดอกเจียรคาร์ไบด์  (D1) (Dia. of Cutter) :    6.3 mm.ความยาวช่วงกัด                                (L1) (Length of Cut) :      12 mm.ความยาวรวม                                    (L2) (Overall Lengt)  :    165 mm.
  ราคาปกติ ฿200.00 /ดอก ราคาพิเศษ ฿180.00 /ดอก
  Quick Shop
 5. ดอกเจียรคาร์ไบด์ FD6-0618 Round Nose Tree MAXICUT ดอกเจียรคาร์ไบด์  FD6-0618 Round Nose Tree MAXICUTคาร์ไบด์ผลิตจากเกรดพิเศษแตกต่างจากท้องตลาดทั่วไป ออกแบบมาให้สามารถเจียรสแตนเลสที่เป็นเนื้อแข็งได้ที่ดอกทั่วไปไม่สามารถเจียรเข้าได้ใช้ได้กับ งานโลหะ อโลหะ ไม้เนื้อแข็ง เหล็ก อัลลอยด์ ทองแดง คอปเปอร์ไม้เนื้อแข็งออกแบบให้กัดชิ้นงานได้เร็วกว่าหินเจียรนัยแกน โดยไม่อุดตันที่ดอกกัด     -  Work on narrow contours, Use Milling of acute-angled surfaces  เส้นผ่านศูนย์กลางของก้าน                  (D2) (Dia. of Shank) :    6 mm.เส้นผ่านศูนย์กลางของดอกเจียรคาร์ไบด์ (D1) (Dia. of Cutter) :    6 mm.ความยาวช่วงกัด                               (L1) (Length of Cut) :  18 mm.ความยาวรวม                                   (L2) (Overall Lengt)  :  65 mm.
  ราคาปกติ ฿165.00 /ดอก ราคาพิเศษ ฿148.50 /ดอก
  Quick Shop
 6. ดอกเจียรคาร์ไบด์ FD6-0820 Round Nose Tree Super Cut ดอกเจียรคาร์ไบด์ FD6-0820 Round Nose Tree Super Cutคาร์ไบด์ผลิตจากเกรดพิเศษแตกต่างจากท้องตลาดทั่วไป ออกแบบมาให้สามารถเจียรสแตนเลสที่เป็นเนื้อแข็งได้ที่ดอกทั่วไปไม่สามารถเจียรเข้าได้ใช้ได้กับ งานโลหะอโลหะไม้เนื้อแข็งเหล็กอัลลอยด์ทองแดง คอปเปอร์ไม้เนื้อแข็งออกแบบให้กัดชิ้นงานได้เร็วกว่าหินเจียรนัยแกน โดยไม่อุดตันที่ดอกกัด    -  Work on narrow contours, Use Milling of acute-angled surfaces   เส้นผ่านศูนย์กลางของก้าน                       (D2) (Dia. of Shank) :      6 mm.เส้นผ่านศูนย์กลางของดอกเจียรคาร์ไบด์      (D1) (Dia. of Cutter) :      8 mm.ความยาวช่วงกัด                                    (L1) (Length of Cut) :     20 mm.ความยาวรวม                                        (L2) (Overall Lengt)  :     65 mm.
  ราคาปกติ ฿210.00 /ดอก ราคาพิเศษ ฿189.00 /ดอก
  Quick Shop
 7. ดอกเจียรคาร์ไบด์ FD6L-0919 Round Nose Tree Super Cut ดอกเจียรคาร์ไบด์ FD6L-0919 Round Nose Tree Super Cutคาร์ไบด์ผลิตจากเกรดพิเศษแตกต่างจากท้องตลาดทั่วไป ออกแบบมาให้สามารถเจียรสแตนเลสที่เป็นเนื้อแข็งได้ที่ดอกทั่วไปไม่สามารถเจียรเข้าได้ใช้ได้กับ งานโลหะอโลหะไม้เนื้อแข็งเหล็กอัลลอยด์ทองแดง คอปเปอร์ไม้เนื้อแข็งออกแบบให้กัดชิ้นงานได้เร็วกว่าหินเจียรนัยแกน โดยไม่อุดตันที่ดอกกัด    -  Work on narrow contours, Use Milling of acute-angled surfaces   เส้นผ่านศูนย์กลางของก้าน                  (D2) (Dia. of Shank) :      6 mm.เส้นผ่านศูนย์กลางของดอกเจียรคาร์ไบด์ (D1) (Dia. of Cutter) :      9 mm.ความยาวช่วงกัด                                (L1) (Length of Cut) :    19 mm.ความยาวรวม                                    (L2) (Overall Lengt)  :  171 mm.
  ราคาปกติ ฿330.00 /ดอก ราคาพิเศษ ฿297.00 /ดอก
  Quick Shop
 8. ดอกเจียรคาร์ไบด์ FD6-1020 Round Nose Tree Super Cut ดอกเจียรคาร์ไบด์ FD6-1020 Round Nose Tree Super Cutคาร์ไบด์ผลิตจากเกรดพิเศษแตกต่างจากท้องตลาดทั่วไป ออกแบบมาให้สามารถเจียรสแตนเลสที่เป็นเนื้อแข็งได้ที่ดอกทั่วไปไม่สามารถเจียรเข้าได้ใช้ได้กับ งานโลหะ อโลหะ ไม้เนื้อแข็ง เหล็ก อัลลอยด์ ทองแดง คอปเปอร์ไม้เนื้อแข็งออกแบบให้กัดชิ้นงานได้เร็วกว่าหินเจียรนัยแกน โดยไม่อุดตันที่ดอกกัด   -  Work on narrow contours, Use Milling of acute-angled surfaces  เส้นผ่านศูนย์กลางของก้าน                  (D2) (Dia. of Shank) :      6 mm.เส้นผ่านศูนย์กลางของดอกเจียรคาร์ไบด์ (D1) (Dia. of Cutter) :     10 mm.ความยาวช่วงกัด                                (L1) (Length of Cut) :    20 mm.ความยาวรวม                                    (L2) (Overall Lengt)  :    65 mm.
  ราคาปกติ ฿265.00 /ดอก ราคาพิเศษ ฿238.50 /ดอก
  Quick Shop
 9. ดอกเจียรคาร์ไบด์ FD6-1225 Round Nose Tree Super Cut ดอกเจียรคาร์ไบด์  FD6-1225 Round Nose Tree MAXICUTคาร์ไบด์ผลิตจากเกรดพิเศษแตกต่างจากท้องตลาดทั่วไป ออกแบบมาให้สามารถเจียรสแตนเลสที่เป็นเนื้อแข็งได้ที่ดอกทั่วไปไม่สามารถเจียรเข้าได้ใช้ได้กับ งานโลหะ อโลหะ ไม้เนื้อแข็ง เหล็ก อัลลอยด์ ทองแดง คอปเปอร์ไม้เนื้อแข็งออกแบบให้กัดชิ้นงานได้เร็วกว่าหินเจียรนัยแกน โดยไม่อุดตันที่ดอกกัด     -  Work on narrow contours, Use Milling of acute-angled surfaces  เส้นผ่านศูนย์กลางของก้าน                           (D2) (Dia. of Shank) :     6 mm.เส้นผ่านศูนย์กลางของดอกเจียรคาร์ไบด์      (D1) (Dia. of Cutter) :    12 mm.ความยาวช่วงกัด                                            (L1) (Length of Cut) :     25 mm.ความยาวรวม                                                 (L2) (Overall Length)  :    70 mm.
  ราคาปกติ ฿440.00 /ดอก ราคาพิเศษ ฿396.00 /ดอก
  Quick Shop
 10. ดอกเจียรคาร์ไบด์ FA6-1225 Round Nose Tree MAXICUT ดอกเจียรคาร์ไบด์  FA6-1225 Round Nose Tree MAXICUTคาร์ไบด์ผลิตจากเกรดพิเศษแตกต่างจากท้องตลาดทั่วไป ออกแบบมาให้สามารถเจียรสแตนเลสที่เป็นเนื้อแข็งได้ที่ดอกทั่วไปไม่สามารถเจียรเข้าได้ใช้ได้กับ งานโลหะ อโลหะ ไม้เนื้อแข็ง เหล็ก อัลลอยด์ ทองแดง คอปเปอร์ไม้เนื้อแข็งออกแบบให้กัดชิ้นงานได้เร็วกว่าหินเจียรนัยแกน โดยไม่อุดตันที่ดอกกัด   -  Work on narrow contours, Use Milling of acute-angled surfaces  เส้นผ่านศูนย์กลางของก้าน                        (D2) (Dia. of Shank)     :       6 mm.   เส้นผ่านศูนย์กลางของดอกเจียรคาร์ไบด์   (D1) (Dia. of Cutter)     :     12 mm.ความยาวช่วงกัด                                         (L1) (Length of Cut)     :     25 mm.ความยาวรวม                                              (L2) (Overall Lengt)      :     70 mm.
  ราคาปกติ ฿510.00 /ดอก ราคาพิเศษ ฿459.00 /ดอก
  Quick Shop
 11. ดอกเจียรคาร์ไบด์ FD6-1625 Round Nose Tree MAXICUT ดอกเจียรคาร์ไบด์  FD6-1625 Round Nose Tree MAXICUTคาร์ไบด์ผลิตจากเกรดพิเศษแตกต่างจากท้องตลาดทั่วไป ออกแบบมาให้สามารถเจียรสแตนเลสที่เป็นเนื้อแข็งได้ที่ดอกทั่วไปไม่สามารถเจียรเข้าได้ใช้ได้กับ งานโลหะ อโลหะ ไม้เนื้อแข็ง เหล็ก อัลลอยด์ ทองแดง คอปเปอร์ไม้เนื้อแข็งออกแบบให้กัดชิ้นงานได้เร็วกว่าหินเจียรนัยแกน โดยไม่อุดตันที่ดอกกัด  - Work on narrow contours Use Milling of acute-angled surfaces    เส้นผ่านศูนย์กลางของก้าน                        (D2) (Dia. of Shank)     :       6 mm.   เส้นผ่านศูนย์กลางของดอกเจียรคาร์ไบด์   (D1) (Dia. of Cutter)     :     16 mm.ความยาวช่วงกัด                                         (L1) (Length of Cut)     :     25 mm.ความยาวรวม                                              (L2) (Overall Lengt)      :     70 mm.
  ราคาปกติ ฿650.00 /ดอก ราคาพิเศษ ฿585.00 /ดอก
  Quick Shop
 12. ดอกเจียรคาร์ไบด์ FD6L-1225 Round Nose Tree Super Cut ดอกเจียรคาร์ไบด์ดอกเจียร หัวเจียรคาร์ไบด์ Super Cutคาร์ไบด์ ผลิตจากเกรดพิเศษแตกต่างจากท้องตลาดทั่วไปออกแบบมาให้สามารถเจียรสแตนเลสที่เป็นเนื้อแข็งได้ที่ดอกทั่วไปไม่สามารถเจียรเข้าได้ใช้ได้กับ งานโลหะ อโลหะ ไม้เนื้อแข็ง เหล็ก อัลลอยด์ ทองแดงคอปเปอร์ไม้เนื้อแข็ง ออกแบบให้กัดชิ้นงานได้เร็วกว่าหินเจียรนัยแกนโดยไม่อุดตันที่ดอกกัดแบบ Long series รุ่นก้านยาว เหมาะสำหรับพื้นที่แคบยากต่อการเข้าถึง มีความยาว 6 นิ้วสามารถใช้กับชิ้นงานเหล็กและสเตนเลส    Work on narrow contours Use Milling of acute-angled surfacesเส้นผ่านศูนย์กลางของก้าน                        (D2) (Dia. of Shank)     :         6 mm.   เส้นผ่านศูนย์กลางของดอกเจียรคาร์ไบด์   (D1) (Dia. of Cutter)     :       12 mm.ความยาวช่วงกัด                                         (L1) (Length of Cut)     :       25 mm.ความยาวรวม                                              (L2) (Overall Lengt)      :     177 mm.
  ราคาปกติ ฿520.00 /ชิ้น ราคาพิเศษ ฿468.00 /ชิ้น
  Quick Shop
 13. ดอกเจียรคาร์ไบด์ FA6-1020 Round Nose Tree Super Cut ดอกเจียรคาร์ไบด์ FA6-1020 Round Nose Tree Super Cutคาร์ไบด์ผลิตจากเกรดพิเศษแตกต่างจากท้องตลาดทั่วไป ออกแบบมาให้สามารถเจียรสแตนเลสที่เป็นเนื้อแข็งได้ที่ดอกทั่วไปไม่สามารถเจียรเข้าได้ใช้ได้กับ งานโลหะ อโลหะ ไม้เนื้อแข็ง เหล็ก อัลลอยด์ ทองแดง คอปเปอร์ไม้เนื้อแข็งออกแบบให้กัดชิ้นงานได้เร็วกว่าหินเจียรนัยแกน โดยไม่อุดตันที่ดอกกัด   -  Work on narrow contours, Use Milling of acute-angled surfaces  เส้นผ่านศูนย์กลางของก้าน                        (D2) (Dia. of Shank)     :         6 mm.   เส้นผ่านศูนย์กลางของดอกเจียรคาร์ไบด์   (D1) (Dia. of Cutter)     :       10 mm.ความยาวช่วงกัด                                         (L1) (Length of Cut)     :       20 mm.ความยาวรวม                                              (L2) (Overall Lengt)      :       65 mm.
  ราคาปกติ ฿310.00 /ดอก ราคาพิเศษ ฿279.00 /ดอก
  Quick Shop
 14. ดอกเจียรคาร์ไบด์ FD3-0316s Round Nose Tree Super Cut ดอกเจียรคาร์ไบด์ FD3-0316s Round Nose Tree Super Cutคาร์ไบด์ผลิตจากเกรดพิเศษแตกต่างจากท้องตลาดทั่วไป ออกแบบมาให้สามารถเจียรสแตนเลสที่เป็นเนื้อแข็งได้ที่ดอกทั่วไปไม่สามารถเจียรเข้าได้ใช้ได้กับ งานโลหะ อโลหะ ไม้เนื้อแข็ง เหล็ก อัลลอยด์ ทองแดง คอปเปอร์ไม้เนื้อแข็งออกแบบให้กัดชิ้นงานได้เร็วกว่าหินเจียรนัยแกน โดยไม่อุดตันที่ดอกกัด  - Work on narrow contours Use Milling of acute-angled surfaces   เส้นผ่านศูนย์กลางของก้าน                       (D2) (Dia. of Shank) :     3 mm.เส้นผ่านศูนย์กลางของดอกเจียรคาร์ไบด์     (D1) (Dia. of Cutter) :     3 mm.ความยาวช่วงกัด                                   (L1) (Length of Cut) :    16 mm.ความยาวรวม                                       (L2) (Overall Lengt)  :    38 mm.
  ราคาปกติ ฿130.00 /ดอก ราคาพิเศษ ฿117.00 /ดอก
  Quick Shop
ดูในมุมมอง ตาราง รายการ

14 รายการ

ต่อหน้า
ตั้งค่าตามลำดับมากไปน้อย