AMC Current Transformer

ดูในมุมมอง ตาราง รายการ

3 รายการ

ต่อหน้า
ตั้งค่าตามลำดับมากไปน้อย
 1. หม้อแปลงกระแส 400/5A รุ่น AMC-60 หม้อแปลงกระแสไฟฟ้าหม้อแปลงกระแส 400/5A รุ่น AMC-60     หม้อแปลงกระแสไฟฟ้า (ซีที) คือ อุปกรณ์ที่ใช้ในการลดทอนกระแสไฟฟ้าที่มีค่าสูงให้เป็นกระแสไฟฟ้าที่มีค่าต่ำเพื่อให้เหมาะสมกับเครื่องวัดกระแสไฟฟ้า เมื่อต้องการวัดกระแสไฟฟ้าที่มีค่าสูงกว่าพิสัยของเครื่องวัดกระแสไฟฟ้านั้น เช่น แอมป์มิเตอร์ ในการเลือกใช้ CT ควรเลือกให้เหมาะสมกับหน้างานที่จะนำไปใช้ เนื่องจาก CT มีหลายแบบ ดังนี้ CT (Current Transformer) แบบแกนคล้องสาย (Clamp-On) เหมาะสำหรับงานที่เราต้องการพกพาไปวัดค่ากระแสไฟฟ้าตามจุดต่าง ๆ , CT (Current Transformer) แบบแกนแยก (Split Core) เหมาะสำหรับติดตั้งในตู้คอนโทรล ง่ายในการติดตั้ง ไม่จำเป็นต้องถอดสายหรือถอดบัสบาร์ เมื่อมีการติดตั้ง CT หรือเปลี่ยนตัว CT ใหม่ , CT (Current Transformer) แบบแกนคล้องสาย เหมาะสำหรับใช้ติดตั้งในตู้คอนโทรลทั่วไป** มีค่าความผิดพลาดต่ำ วัสดุทำด้วย ABS ติดตั้งง่าย มีขนาดให้เลือก 3 Size คือ 30 40 และ 60 **** 40ชิ้น / ลัง **
  ราคาปกติ ฿560.00 /ตัว ราคาพิเศษ ฿448.00 /ตัว
  Quick Shop
 2. หม้อแปลงกระแส 100/5A รุ่น AMC-40 หม้อแปลงกระแสไฟฟ้า หม้อแปลงกระแส 100/5A รุ่น AMC-40     หม้อแปลงกระแสไฟฟ้า (ซีที) คือ อุปกรณ์ที่ใช้ในการลดทอนกระแสไฟฟ้าที่มีค่าสูงให้เป็นกระแสไฟฟ้าที่มีค่าต่ำเพื่อให้เหมาะสมกับเครื่องวัดกระแสไฟฟ้า เมื่อต้องการวัดกระแสไฟฟ้าที่มีค่าสูงกว่าพิสัยของเครื่องวัดกระแสไฟฟ้านั้น เช่น แอมป์มิเตอร์ ในการเลือกใช้ CT ควรเลือกให้เหมาะสมกับหน้างานที่จะนำไปใช้ เนื่องจาก CT มีหลายแบบ ดังนี้ CT (Current Transformer) แบบแกนคล้องสาย (Clamp-On) เหมาะสำหรับงานที่เราต้องการพกพาไปวัดค่ากระแสไฟฟ้าตามจุดต่าง ๆ , CT (Current Transformer) แบบแกนแยก (Split Core) เหมาะสำหรับติดตั้งในตู้คอนโทรล ง่ายในการติดตั้ง ไม่จำเป็นต้องถอดสายหรือถอดบัสบาร์ เมื่อมีการติดตั้ง CT หรือเปลี่ยนตัว CT ใหม่ , CT (Current Transformer) แบบแกนคล้องสาย เหมาะสำหรับใช้ติดตั้งในตู้คอนโทรลทั่วไป** มีค่าความผิดพลาดต่ำ วัสดุทำด้วย ABS ติดตั้งง่าย มีขนาดให้เลือก 3 Size คือ 30 40 และ 60 **** 60ชิ้น / ลัง **
  ราคาปกติ ฿400.00 /ตัว ราคาพิเศษ ฿320.00 /ตัว
  Quick Shop
 3. หม้อแปลงกระแส 30/5A รุ่น AMC-30 หม้อแปลงกระแสไฟฟ้าหม้อแปลงกระแส 30/5A รุ่น AMC-30     หม้อแปลงกระแสไฟฟ้า (ซีที) คือ อุปกรณ์ที่ใช้ในการลดทอนกระแสไฟฟ้าที่มีค่าสูงให้เป็นกระแสไฟฟ้าที่มีค่าต่ำเพื่อให้เหมาะสมกับเครื่องวัดกระแสไฟฟ้า เมื่อต้องการวัดกระแสไฟฟ้าที่มีค่าสูงกว่าพิสัยของเครื่องวัดกระแสไฟฟ้านั้น เช่น แอมป์มิเตอร์ ในการเลือกใช้ CT ควรเลือกให้เหมาะสมกับหน้างานที่จะนำไปใช้ เนื่องจาก CT มีหลายแบบ ดังนี้ CT (Current Transformer) แบบแกนคล้องสาย (Clamp-On) เหมาะสำหรับงานที่เราต้องการพกพาไปวัดค่ากระแสไฟฟ้าตามจุดต่าง ๆ , CT (Current Transformer) แบบแกนแยก (Split Core) เหมาะสำหรับติดตั้งในตู้คอนโทรล ง่ายในการติดตั้ง ไม่จำเป็นต้องถอดสายหรือถอดบัสบาร์ เมื่อมีการติดตั้ง CT หรือเปลี่ยนตัว CT ใหม่ , CT (Current Transformer) แบบแกนคล้องสาย เหมาะสำหรับใช้ติดตั้งในตู้คอนโทรลทั่วไป** มีค่าความผิดพลาดต่ำ วัสดุทำด้วย ABS ติดตั้งง่าย มีขนาดให้เลือก 3 Size คือ 30 40 และ 60 **** 100ชิ้น / ลัง **
  ราคาปกติ ฿300.00 /ตัว ราคาพิเศษ ฿240.00 /ตัว
  Quick Shop
ดูในมุมมอง ตาราง รายการ

3 รายการ

ต่อหน้า
ตั้งค่าตามลำดับมากไปน้อย