2 ฟัน

ดูในมุมมอง ตาราง รายการ

11 รายการ

ต่อหน้า
ตั้งค่าตามลำดับมากไปน้อย
 1. ดอกเอ็นมิล 3x6x10x55mm 2F (กัดละเอียด) USG ดอกเอ็นมิล  2F  3x6x10x55mm. Endmill HSS CO8 Super high speed M42 first class material from franceดอกเอ็นมิล 2F  มีร่องคายเศษกว้างเหมาะสำหรับวัสดุที่นิ่มหรือใช้กรณีที่กัดร่องลึกเพราะคายเศษได้ดี แต่แกนกลางก็มีขนาดเล็กกว่าหลายฟันจึงแข็งแรงน้อยกว่า แต่สามารถเจาะรูแบบสว่าน, กัดร่อง slot และขุด pocket ได้ดี มีคมตัดแข็งแรง, ใช้งานได้นาน, ผิวงานได้ดี เหมาะสำหรับกัดร่องแคบๆ หรือกัดข้างไม่หนัก ใช้กับเหล็กแข็ง หรือวัสดุที่ทนความร้อน-    เส้นผ่านศูนย์กลางของดอกเอ็นมิล (Dia. of Mill) :    3 mm.-    เส้นผ่านศูนย์กลางของก้าน (Dia. of Shank) :    6 mm.-    ความยาวช่วงกัด (Length of Cut) :    10 mm.-    ความยาวรวม (Overall Lengt)  :    55 mm.-    ฟัน (Flut) :    2F
    ฿260.00 /ดอก
  Quick Shop
 2. ดอกเอ็นมิล 4x6x12x60mm 2F (กัดละเอียด) USG ดอกเอ็นมิล 4x6x12x60mm. 2FEndmill HSS CO8 Super high speed M42 first class material from france- มีร่องคายเศษกว้างเหมาะสำหรับวัสดุที่นิ่มหรือใช้กรณีที่กัดร่องลึกเพราะคายเศษได้ดี แต่แกนกลางก็มีขนาดเล็กกว่าหลายฟันจึงแข็งแรงน้อยกว่า แต่สามารถเจาะรูแบบสว่าน, กัดร่อง slot และขุด pocket ได้ดี มีคมตัดแข็งแรง, ใช้งานได้นาน, ผิวงานได้ดี เหมาะสำหรับกัดร่องแคบๆ หรือกัดข้างไม่หนัก ใช้กับเหล็กแข็ง หรือวัสดุที่ทนความร้อน-    เส้นผ่านศูนย์กลางของดอกเอ็นมิล (Dia. of Mill) :    4 mm.-    เส้นผ่านศูนย์กลางของก้าน (Dia. of Shank) :    6 mm.-    ความยาวช่วงกัด (Length of Cut) :    12 mm.-    ความยาวรวม (Overall Lengt)  :    60 mm.-    ฟัน (Flut) :    2F
    ฿260.00 /ดอก
  Quick Shop
 3. ดอกเอ็นมิล 6x6x15x60mm 2F (กัดละเอียด) USG ดอกเอ็นมิล 6x6x15x60mm. 2FEndmill HSS CO8 Super high speed M42 first class material from france- มีร่องคายเศษกว้างเหมาะสำหรับวัสดุที่นิ่มหรือใช้กรณีที่กัดร่องลึกเพราะคายเศษได้ดี แต่แกนกลางก็มีขนาดเล็กกว่าหลายฟันจึงแข็งแรงน้อยกว่า แต่สามารถเจาะรูแบบสว่าน, กัดร่อง slot และขุด pocket ได้ดี มีคมตัดแข็งแรง, ใช้งานได้นาน, ผิวงานได้ดี เหมาะสำหรับกัดร่องแคบๆ หรือกัดข้างไม่หนัก ใช้กับเหล็กแข็ง หรือวัสดุที่ทนความร้อน-    เส้นผ่านศูนย์กลางของดอกเอ็นมิล (Dia. of Mill) :    6 mm.-    เส้นผ่านศูนย์กลางของก้าน (Dia. of Shank) :    6 mm.-    ความยาวช่วงกัด (Length of Cut) :    15 mm.-    ความยาวรวม (Overall Lengt)  :    60 mm.-    ฟัน (Flut) :    2F
    ฿265.00 /ดอก
  Quick Shop
 4. ดอกเอ็นมิล 8x8x20x70mm 2F (กัดละเอียด) USG ดอกเอ็นมิล 8x8x20x70mm. 2FEndmill HSS CO8 Super high speed M42 first class material from france- มีร่องคายเศษกว้างเหมาะสำหรับวัสดุที่นิ่มหรือใช้กรณีที่กัดร่องลึกเพราะคายเศษได้ดี แต่แกนกลางก็มีขนาดเล็กกว่าหลายฟันจึงแข็งแรงน้อยกว่า แต่สามารถเจาะรูแบบสว่าน, กัดร่อง slot และขุด pocket ได้ดี มีคมตัดแข็งแรง, ใช้งานได้นาน, ผิวงานได้ดี เหมาะสำหรับกัดร่องแคบๆ หรือกัดข้างไม่หนัก ใช้กับเหล็กแข็ง หรือวัสดุที่ทนความร้อน-    เส้นผ่านศูนย์กลางของดอกเอ็นมิล (Dia. of Mill) :    8 mm.-    เส้นผ่านศูนย์กลางของก้าน (Dia. of Shank) :    8 mm.-    ความยาวช่วงกัด (Length of Cut) :    20 mm.-    ความยาวรวม (Overall Lengt)  :    70 mm.-    ฟัน (Flut) :    2F
    ฿320.00 /ดอก
  Quick Shop
 5. ดอกเอ็นมิล 10x10x25x80mm 2F (กัดละเอียด) USG ดอกเอ็นมิล 10x10x25x80mm. 2FEndmill HSS CO8 Super high speed M42 first class material from france- มีร่องคายเศษกว้างเหมาะสำหรับวัสดุที่นิ่มหรือใช้กรณีที่กัดร่องลึกเพราะคายเศษได้ดี แต่แกนกลางก็มีขนาดเล็กกว่าหลายฟันจึงแข็งแรงน้อยกว่า แต่สามารถเจาะรูแบบสว่าน, กัดร่อง slot และขุด pocket ได้ดี มีคมตัดแข็งแรง, ใช้งานได้นาน, ผิวงานได้ดี เหมาะสำหรับกัดร่องแคบๆ หรือกัดข้างไม่หนัก ใช้กับเหล็กแข็ง หรือวัสดุที่ทนความร้อน-    เส้นผ่านศูนย์กลางของดอกเอ็นมิล (Dia. of Mill) :    10 mm.-    เส้นผ่านศูนย์กลางของก้าน (Dia. of Shank) :    10 mm.-    ความยาวช่วงกัด (Length of Cut) :    25 mm.-    ความยาวรวม (Overall Lengt)  :    80 mm.-    ฟัน (Flut) :    2F
    ฿420.00 /ดอก
  Quick Shop
 6. ดอกเอ็นมิล 12x12x30x90mm 2F (กัดละเอียด) USG ดอกเอ็นมิล 12x12x30x90mm. 2FEndmill HSS CO8 Super high speed M42 first class material from france- มีร่องคายเศษกว้างเหมาะสำหรับวัสดุที่นิ่มหรือใช้กรณีที่กัดร่องลึกเพราะคายเศษได้ดี แต่แกนกลางก็มีขนาดเล็กกว่าหลายฟันจึงแข็งแรงน้อยกว่า แต่สามารถเจาะรูแบบสว่าน, กัดร่อง slot และขุด pocket ได้ดี มีคมตัดแข็งแรง, ใช้งานได้นาน, ผิวงานได้ดี เหมาะสำหรับกัดร่องแคบๆ หรือกัดข้างไม่หนัก ใช้กับเหล็กแข็ง หรือวัสดุที่ทนความร้อน-    เส้นผ่านศูนย์กลางของดอกเอ็นมิล (Dia. of Mill) :    12 mm.-    เส้นผ่านศูนย์กลางของก้าน (Dia. of Shank) :    12 mm.-    ความยาวช่วงกัด (Length of Cut) :    30 mm.-    ความยาวรวม (Overall Lengt)  :    90 mm.-    ฟัน (Flut) :    2F
    ฿560.00 /ดอก
  Quick Shop
 7. ดอกเอ็นมิล 14x12x35x95mm 2F (กัดละเอียด) USG ดอกเอ็นมิล 14x12x35x95mm. 2FEndmill HSS CO8 Super high speed M42 first class material from france- มีร่องคายเศษกว้างเหมาะสำหรับวัสดุที่นิ่มหรือใช้กรณีที่กัดร่องลึกเพราะคายเศษได้ดี แต่แกนกลางก็มีขนาดเล็กกว่าหลายฟันจึงแข็งแรงน้อยกว่า แต่สามารถเจาะรูแบบสว่าน, กัดร่อง slot และขุด pocket ได้ดี มีคมตัดแข็งแรง, ใช้งานได้นาน, ผิวงานได้ดี เหมาะสำหรับกัดร่องแคบๆ หรือกัดข้างไม่หนัก ใช้กับเหล็กแข็ง หรือวัสดุที่ทนความร้อน-    เส้นผ่านศูนย์กลางของดอกเอ็นมิล (Dia. of Mill) :    14 mm.-    เส้นผ่านศูนย์กลางของก้าน (Dia. of Shank) :    12 mm.-    ความยาวช่วงกัด (Length of Cut) :    35 mm.-    ความยาวรวม (Overall Lengt)  :    95 mm.-    ฟัน (Flut) :    2F
    ฿790.00 /ดอก
  Quick Shop
 8. ดอกเอ็นมิล 16x16x40x105mm 2F (กัดละเอียด) USG ดอกเอ็นมิล 16x16x40x105mm. 2FEndmill HSS CO8 Super high speed M42 first class material from france- มีร่องคายเศษกว้างเหมาะสำหรับวัสดุที่นิ่มหรือใช้กรณีที่กัดร่องลึกเพราะคายเศษได้ดี แต่แกนกลางก็มีขนาดเล็กกว่าหลายฟันจึงแข็งแรงน้อยกว่า แต่สามารถเจาะรูแบบสว่าน, กัดร่อง slot และขุด pocket ได้ดี มีคมตัดแข็งแรง, ใช้งานได้นาน, ผิวงานได้ดี เหมาะสำหรับกัดร่องแคบๆ หรือกัดข้างไม่หนัก ใช้กับเหล็กแข็ง หรือวัสดุที่ทนความร้อน-    เส้นผ่านศูนย์กลางของดอกเอ็นมิล (Dia. of Mill) :    16 mm.-    เส้นผ่านศูนย์กลางของก้าน (Dia. of Shank) :    16 mm.-    ความยาวช่วงกัด (Length of Cut) :    40 mm.-    ความยาวรวม (Overall Lengt)  :    105 mm.-    ฟัน (Flut) :    2F
    ฿950.00 /ดอก
  Quick Shop
 9. ดอกเอ็นมิล 18x16x40x105mm 2F (กัดละเอียด) USG ดอกเอ็นมิล 18x16x40x105mm. 2FEndmill HSS CO8 Super high speed M42 first class material from france- มีร่องคายเศษกว้างเหมาะสำหรับวัสดุที่นิ่มหรือใช้กรณีที่กัดร่องลึกเพราะคายเศษได้ดี แต่แกนกลางก็มีขนาดเล็กกว่าหลายฟันจึงแข็งแรงน้อยกว่า แต่สามารถเจาะรูแบบสว่าน, กัดร่อง slot และขุด pocket ได้ดี มีคมตัดแข็งแรง, ใช้งานได้นาน, ผิวงานได้ดี เหมาะสำหรับกัดร่องแคบๆ หรือกัดข้างไม่หนัก ใช้กับเหล็กแข็ง หรือวัสดุที่ทนความร้อน-    เส้นผ่านศูนย์กลางของดอกเอ็นมิล (Dia. of Mill) :    18 mm.-    เส้นผ่านศูนย์กลางของก้าน (Dia. of Shank) :    16 mm.-    ความยาวช่วงกัด (Length of Cut) :    40 mm.-    ความยาวรวม (Overall Lengt)  :    105 mm.-    ฟัน (Flut) :    2F
    ฿1,120.00 /ดอก
  Quick Shop
 10. ดอกเอ็นมิล 20x20x45x115mm 2F (กัดละเอียด) USG ดอกเอ็นมิล 20x20x45x115mm. 2FEndmill HSS CO8 Super high speed M42 first class material from france- มีร่องคายเศษกว้างเหมาะสำหรับวัสดุที่นิ่มหรือใช้กรณีที่กัดร่องลึกเพราะคายเศษได้ดี แต่แกนกลางก็มีขนาดเล็กกว่าหลายฟันจึงแข็งแรงน้อยกว่า แต่สามารถเจาะรูแบบสว่าน, กัดร่อง slot และขุด pocket ได้ดี มีคมตัดแข็งแรง, ใช้งานได้นาน, ผิวงานได้ดี เหมาะสำหรับกัดร่องแคบๆ หรือกัดข้างไม่หนัก ใช้กับเหล็กแข็ง หรือวัสดุที่ทนความร้อน-    เส้นผ่านศูนย์กลางของดอกเอ็นมิล (Dia. of Mill) :    20 mm.-    เส้นผ่านศูนย์กลางของก้าน (Dia. of Shank) :    20 mm.-    ความยาวช่วงกัด (Length of Cut) :    45 mm.-    ความยาวรวม (Overall Lengt)  :    115 mm.-    ฟัน (Flut) :    2F
    ฿1,400.00 /ดอก
  Quick Shop
ดูในมุมมอง ตาราง รายการ

11 รายการ

ต่อหน้า
ตั้งค่าตามลำดับมากไปน้อย