ปั๊มลมสโครล

ดูในมุมมอง ตาราง รายการ

4 รายการ

ต่อหน้า
ตั้งค่าตามลำดับมากไปน้อย
 1. ปั๊มลมสโครล รุ่น WX0.36/10T130 SUMO ปั๊มลมสโครล แรงดันลมสูง มีเสียงเงียบ สั่นสะเทือนน้อย ใช้งานง่าย แรงดันคงที่ ประหยัดพลังงานเมื่อเทียบกับปั๊มลมทั่วไปที่มีแรงดันเท่ากัน เหมาะสำหรับ อุตสาหกรรมขนาดใหญ่ ที่ใช่ความเงียบ ฯลฯ เสียงเงียบ (38dB) ประหยัดพลังงาน ใช้งานได้ทั้งวัน สโครล ขนาด Ø161mm. ผลิตลมได้เร็ว ลมเต็มถังภายใน 4.20 วินาที (0-10 bar) ถังเก็บลมขนาด 130 ลิตร  สามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่องอัตราการผลิตลม 360 ลิตร/นาที แรงดันลม10 bar เครื่องสตาร์ทอัตโนมัติที่แรงดันลม 6 bar และเครื่องดับอัตโนมัติที่แรงดันลม 10 bar  กรณีต้องการต่อสายไฟ ควรต่อกับสายไฟ ขนาด 2 mm² ขึ้นไป และใช้กับเบรกเกอร์ ขนาด 10A ขี้นไป แรงดันไฟฟ้า 220V/50Hz กำลังไฟฟ้า 2200W มอเตอร์ 3.0HP ความเร็วรอบมอเตอร์ 2880 รอบ/นาที อัตราการจ่ายลม 400 ลิตร/นาที น้ำหนัก 135 กก.
  ราคาปกติ ฿79,000.00 /เครื่อง ราคาพิเศษ ฿63,200.00 /เครื่อง
  Quick Shop
 2. ปั๊มลมสโครล รุ่น WX0.36/10T200 SUMO ปั๊มลมสโครล รุ่น WX0.36/10T200 SUMO ปั๊มลมสโครล แรงดันลมสูง มีเสียงเงียบ สั่นสะเทือนน้อย ใช้งานง่าย แรงดันคงที่ ประหยัดพลังงานเมื่อเทียบกับปั๊มลมทั่วไปที่มีแรงดันเท่ากัน เหมาะสำหรับ อุตสาหกรรมขนาดใหญ่ ที่ใช่ความเงียบ ฯลฯ เสียงเงียบ (38dB) ประหยัดพลังงาน ใช้งานได้ทั้งวัน สโครล ขนาด Ø161mm. ผลิตลมได้เร็ว  ลมเต็มถังภายใน 6.40 วินาที (0-10 bar) ถังเก็บลมขนาด 200 ลิตร  สามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง อัตราการผลิตลม 360 ลิตร/นาที แรงดันลม10 bar เครื่องสตาร์ทอัตโนมัติที่แรงดันลม 6 bar  และเครื่องดับอัตโนมัติที่แรงดันลม 10 bar  กรณีต้องการต่อสายไฟ ควรต่อกับสายไฟ ขนาด 2 mm² ขึ้นไป และใช้กับเบรกเกอร์ ขนาด 10A ขี้นไป แรงดันไฟฟ้า 220V/50Hz กำลังไฟฟ้า 2200W มอเตอร์ 3.0HP ความเร็วรอบมอเตอร์ 2880 รอบ/นาที อัตราการจ่ายลม 400 ลิตร/นาที น้ำหนัก 165 กก.
  ราคาปกติ ฿95,000.00 /เครื่อง ราคาพิเศษ ฿76,000.00 /เครื่อง
  Quick Shop
 3. ปั๊มลมสโครล รุ่น. WX0.67/10T300 SUMO ปั๊มลมสโครล รุ่น. WX0.67/10T300 SUMO ปั๊มลมสโครล แรงดันลมสูง มีเสียงเงียบ สั่นสะเทือนน้อย ใช้งานง่าย แรงดันคงที่ ประหยัดพลังงานเมื่อเทียบกับปั๊มลมทั่วไปที่มีแรงดันเท่ากัน.  มีสโครล ขนาด Ø200mm. ผลิตลมได้เร็ว  ลมเต็มถังภายใน 5 นาที (0-10 bar)  ถังเก็บลมขนาด 300 ลิตร  สามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง อัตราการผลิตลม 670 ลิตร/นาที แรงดันลม10 bar เครื่องสตาร์ทอัตโนมัตที่แรงดันลม 6 bar  และเครื่องดับอัตโนมัติที่แรงดันลม 10 bar  เหมาะสำหรับ อุตสาหกรรมขนาดใหญ่ ที่ใช่ความเงียบ ฯลฯ  กรณีต้องการต่อสายไฟ ควรต่อกับสายไฟ ขนาด 2.5 mm² ขึ้นไปและใช้กับเบรกเกอร์ ขนาด 15A ขี้นไป แรงดันไฟฟ้า 380V/50Hz กำลังไฟฟ้า 4500W มอเตอร์ 6.0HP ความเร็วรอบมอเตอร์ 2880 รอบ/นาที น้ำหนัก 210 กก.
  ราคาปกติ ฿115,000.00 /เครื่อง ราคาพิเศษ ฿92,000.00 /เครื่อง
  Quick Shop
 4. ปั๊มลมสโครล รุ่น. WX1.20/10T500 SUMO ปั๊มลมสโครล รุ่น. WX1.20/10T500 SUMO มาพร้อมกับ แรงดันไฟฟ้า 380V/50Hz กำลังไฟฟ้า 7500W มอเตอร์ 10.0HP ปั๊มลมสโครล แรงดันลมสูง มีเสียงเงียบ สั่นสะเทือนน้อยใช้งานง่าย แรงดันคงที่ ประหยัดพลังงานเมื่อเทียบกับปั๊มลมทั่วไปที่มีแรงดันเท่ากัน.  มีสโครลขนาด Ø241mm. ผลิตลมได้เร็ว  ลมเต็มถังภายใน 4.50 วินาที (0-10 bar)  ถังเก็บลมขนาด 500 ลิตร  สามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง อัตราการผลิตลม 1,200 ลิตร/นาที  แรงดันลม10 bar เครื่องสตาร์ทอัตโนมัตที่แรงดันลม 6 bar  และเครื่องดับอัตโนมัติที่แรงดันลม 10 bar  กรณีต้องการต่อสายไฟ ควรต่อกับสายไฟ ขนาด 4.0 mm² ขึ้นไปและใช้กับเบรกเกอร์ ขนาด 20A ขี้นไป เหมาะสำหรับ อุตสาหกรรมขนาดใหญ่ ที่ใช่ความเงียบ ฯลฯ ความเร็วรอบมอเตอร์ 2880 รอบ/นาที อัตราการจ่ายลม 1200 ลิตร/นาที น้ำหนัก 330 กก.    
  ราคาปกติ ฿150,000.00 /เครื่อง ราคาพิเศษ ฿120,000.00 /เครื่อง
  Quick Shop
ดูในมุมมอง ตาราง รายการ

4 รายการ

ต่อหน้า
ตั้งค่าตามลำดับมากไปน้อย