งานจราจร

ดูในมุมมอง ตาราง รายการ

87 รายการ

ต่อหน้า
ตั้งค่าตามลำดับมากไปน้อย
 1. กระจกโค้งจราจร ขนาด 12" YAMADA กระจกโค้งจราจร ขนาด 12"สะท้อนภาพมุมอับ เพื่อหลีกเลี่ยงและลดอุบัติเหตุ กระจกโค้งจราจร ทนทานกว่ากระจกทั่วไปถึง 200 เท่า แข็งแรงทนทาน และยากต่อการแตกหัก ไม่แตกลายเมื่อโดนแสงแดดและฝนเป็นเวลานาน ระยะสะท้อนใกล้เคียงกับสัดส่วนระยะจริง เสริมความปลอดภัยและลดอุบัติเหตุทางจราจรในมุมอับที่ไม่สามารถมองเห็นได้ เพื่อป้องกันการเฉี่ยวชน หรืออุบัติเหตุในทางคับแคบ เพื่อสังเกตการลักขโมยของในร้านค้า เหมาะสำหรับติดตั้งบริเวณที่ทัศวิสัยในการมองเห็นแคบหรือมุมอับ ใช้งานตามพื้นที่ต่าง ๆ เช่น ทางโค้ง ทางแยก หรือที่จอดรถ สามารถติดตั้งด้วยตนเองได้ทั้งภายใน และภายนอกอาคาร พร้อมอุปกรณ์ติดตั้งครบชุด
  ราคาปกติ ฿1,000.00 /อัน ราคาพิเศษ ฿800.00 /อัน
  Quick Shop
 2. กระจกโค้งจราจร ขนาด 18" YAMADA กระจกโค้งจราจร ขนาด 18"สะท้อนภาพมุมอับ เพื่อหลีกเลี่ยงและลดอุบัติเหตุ กระจกโค้งจราจร ทนทานกว่ากระจกทั่วไปถึง 200 เท่า แข็งแรงทนทาน และยากต่อการแตกหัก ไม่แตกลายเมื่อโดนแสงแดดและฝนเป็นเวลานาน ระยะสะท้อนใกล้เคียงกับสัดส่วนระยะจริง เสริมความปลอดภัยและลดอุบัติเหตุทางจราจรในมุมอับที่ไม่สามารถมองเห็นได้ เพื่อป้องกันการเฉี่ยวชน หรืออุบัติเหตุในทางคับแคบ เพื่อสังเกตการลักขโมยของในร้านค้า เหมาะสำหรับติดตั้งบริเวณที่ทัศวิสัยในการมองเห็นแคบหรือมุมอับ ใช้งานตามพื้นที่ต่าง ๆ เช่น ทางโค้ง ทางแยก หรือที่จอดรถ สามารถติดตั้งด้วยตนเองได้ทั้งภายใน และภายนอกอาคาร พร้อมอุปกรณ์ติดตั้งครบชุด
  ราคาปกติ ฿1,300.00 /อัน ราคาพิเศษ ฿1,040.00 /อัน
  Quick Shop
 3. กระจกโค้งจราจร ขนาด 24" YAMADA กระจกโค้งจราจร ขนาด 24"สะท้อนภาพมุมอับ เพื่อหลีกเลี่ยงและลดอุบัติเหตุ กระจกโค้งจราจร ทนทานกว่ากระจกทั่วไปถึง 200 เท่า แข็งแรงทนทาน และยากต่อการแตกหัก ไม่แตกลายเมื่อโดนแสงแดดและฝนเป็นเวลานาน ระยะสะท้อนใกล้เคียงกับสัดส่วนระยะจริง เสริมความปลอดภัยและลดอุบัติเหตุทางจราจรในมุมอับที่ไม่สามารถมองเห็นได้ เพื่อป้องกันการเฉี่ยวชน หรืออุบัติเหตุในทางคับแคบ เพื่อสังเกตการลักขโมยของในร้านค้า เหมาะสำหรับติดตั้งบริเวณที่ทัศวิสัยในการมองเห็นแคบหรือมุมอับ ใช้งานตามพื้นที่ต่าง ๆ เช่น ทางโค้ง ทางแยก หรือที่จอดรถ สามารถติดตั้งด้วยตนเองได้ทั้งภายใน และภายนอกอาคาร พร้อมอุปกรณ์ติดตั้งครบชุด
  อันดับ:
  100%
  ราคาปกติ ฿1,500.00 /อัน ราคาพิเศษ ฿1,200.00 /อัน
  Quick Shop
 4. กระจกโค้งจราจร ขนาด 32" YAMADA กระจกโค้งจราจร ขนาด 32"สะท้อนภาพ เพื่อหลีกเลี่ยงและลดอุบัติเหตุ กระจกโค้งจราจร ทนทานกว่ากระจกทั่วไปถึง 200 เท่า แข็งแรงทนทาน และยากต่อการแตกหัก ไม่แตกลายเมื่อโดนแสงแดดและฝนเป็นเวลานาน ระยะสะท้อนใกล้เคียงกับสัดส่วนระยะจริง เสริมความปลอดภัยและลดอุบัติเหตุทางจราจรในมุมอับที่ไม่สามารถมองเห็นได้ เพื่อป้องกันการเฉี่ยวชน หรืออุบัติเหตุในทางคับแคบ เพื่อสังเกตการลักขโมยของในร้านค้า เหมาะสำหรับติดตั้งบริเวณที่ทัศวิสัยในการมองเห็นแคบหรือมุมอับ ใช้งานตามพื้นที่ต่าง ๆ เช่น ทางโค้ง ทางแยก หรือที่จอดรถ สามารถติดตั้งด้วยตนเองได้ทั้งภายใน และภายนอกอาคาร พร้อมอุปกรณ์ติดตั้งครบชุด
  ราคาปกติ ฿2,700.00 /อัน ราคาพิเศษ ฿2,160.00 /อัน
  Quick Shop
 5. กระจกโค้งสแตนเลส 20" YAMADA กระจกโค้งสแตนเลส 20" สะท้อนภาพชัด เลี่ยงมุมอับ ลดอุบัติเหตุ พร้อมแถบสะท้อนแสง แผ่นกระจกทำจากสแตนเลส (Stainless) มีความแข็งแรง ทนทานต่อการแตกหัก แผ่นกระจกใสไม่ขุ่นมัวสะท้อนภาพได้ชัดเจน ไม่แตกลายเมื่อโดนแสงแดดและฝนเป็นเวลานาน ทำความสะอาดง่าย  เสริมความแข็งแกร่งของกระจกด้วยขอบอลูมิเนียม   กรอบทำจากโลหะพร้อมแถบสะท้อนแสง  ติดตั้งได้ทั้งภายในและภายนอกอาคาร เพื่อป้องกันการเฉี่ยวชนหรืออุบัติเหตุในทางคับแคบ เพิ่มความระมัดระวังให้ผู้ขับขี่ในการใช้ยานพาหนะ สังเกตการลักขโมยในมุมอับรา้นค้า
  ราคาปกติ ฿7,500.00 /อัน ราคาพิเศษ ฿6,000.00 /อัน
  Quick Shop
 6. กระจกโค้งสแตนเลส 24" YAMADA กระจกโค้งสแตนเลส 24"สะท้อนภาพชัด เลี่ยงมุมอับ ลดอุบัติเหตุ พร้อมแถบสะท้อนแสง แผ่นกระจกทำจากสแตนเลส แข็งแรง ทนทานต่อการแตกหัก แผ่นกระจกใสไม่ขุ่นมัวสะท้อนภาพได้ชัดเจน ไม่แตกลายเมื่อโดนแสงแดดและฝนเป็นเวลานาน สามารถทำความสะอาดง่าย  เสริมความแข็งแกร่งของกระจกด้วยขอบอลูมิเนียม   กรอบทำจากโลหะพร้อมแถบสะท้อนแสง  ติดตั้งได้ทั้งภายในและภายนอกอาคาร เพื่อป้องกันการเฉี่ยวชนหรืออุบัติเหตุในทางคับแคบ เพิ่มความระมัดระวังให้ผู้ขับขี่ในการใช้ยานพาหนะ สังเกตการลักขโมยในมุมอับร้านค้า
  ราคาปกติ ฿8,200.00 /อัน ราคาพิเศษ ฿6,560.00 /อัน
  Quick Shop
 7. กระจกโค้งสแตนเลส 32" YAMADA กระจกโค้งสแตนเลส 32" สะท้อนภาพชัด เลี่ยงมุมอับ ลดอุบัติเหตุ พร้อมแถบสะท้อนแสง แผ่นกระจกโค้งทำจากสแตนเลส แข็งแรง ทนทานต่อการแตกหัก แผ่นกระจกใสไม่ขุ่นมัวสะท้อนภาพได้ชัดเจน ไม่แตกลายเมื่อโดนแสงแดดและฝนเป็นเวลานาน สามารถทำความสะอาดง่าย  เสริมความแข็งแกร่งของกระจกด้วยขอบอลูมิเนียม   กรอบทำจากโลหะพร้อมแถบสะท้อนแสง  ติดตั้งได้ทั้งภายในและภายนอกอาคาร เพื่อป้องกันการเฉี่ยวชนหรืออุบัติเหตุในทางคับแคบ เพิ่มความระมัดระวังให้ผู้ขับขี่ในการใช้ยานพาหนะ สังเกตการลักขโมยในมุมอับร้านค้า
  ราคาปกติ ฿11,000.00 /อัน ราคาพิเศษ ฿8,800.00 /อัน
  Quick Shop
 8. กระจกโค้งสแตนเลส 40" YAMADA กระจกโค้งสแตนเลส 40"สะท้อนภาพชัด เลี่ยงมุมอับ ลดอุบัติเหตุ พร้อมแถบสะท้อนแสง แผ่นกระจกโค้งทำจากสแตนเลส แข็งแรง ทนทานต่อการแตกหัก แผ่นกระจกใสไม่ขุ่นมัวสะท้อนภาพได้ชัดเจน ไม่แตกลายเมื่อโดนแสงแดดและฝนเป็นเวลานาน สามารถทำความสะอาดง่าย  เสริมความแข็งแกร่งของกระจกด้วยขอบอลูมิเนียม   กรอบทำจากโลหะพร้อมแถบสะท้อนแสง  ติดตั้งได้ทั้งภายในและภายนอกอาคาร เพื่อป้องกันการเฉี่ยวชนหรืออุบัติเหตุในทางคับแคบ เพิ่มความระมัดระวังให้ผู้ขับขี่ในการใช้ยานพาหนะ สังเกตการลักขโมยในมุมอับร้านค้า
  ราคาปกติ ฿15,000.00 /อัน ราคาพิเศษ ฿12,000.00 /อัน
  Quick Shop
 9. เสาจราจรล้มลุก 80cm YAMADA เสาจราจรล้มลุก ผลิตจากพลาสติกคุณภาพสูง สีสันสดใส มีความยืดหยุ่นสูง ทนทานต่อการเฉี่ยวชน ผลิตจากพลาสติกใหม่เกรดดี คุณภาพสูง ไม่ใช่พลาสติกรีไซเคิล สีสันสดใส ทนทานต่อการเฉี่ยวชน โดยจะไม่เกิดความเสียหายกับรถยนต์ เสามีความยืดหยุ่นสูงและรองรับแรงกระแทกได้อย่างดีเยี่ยม เสาล้มลุกสามารถกลับสู่สภาพเดิมเมื่อถูกชน มีแถบสะท้อนแสง High Intensity Grade เห็นไ ด้ชัดเจน ทนทานต่อการใช้งานทุกสภาวะ กลางแดด กลางฝน ผลิตจากยางคุณภาพสูงอายุการใช้งานยาวนาน ติดตั้งง่าย ใช้พุก 3 ตัว เพื่อเพิ่มความแข็งแรงของฐานเสา  **พุกจำหน่ายแยก** **ไม่สามารถส่งผ่านEMSหรือKerryได้**  
    ฿650.00 /อัน
  Quick Shop
 10. Quick Shop
 11. Quick Shop
 12. เทปสะท้อนแสงสีแดง 5cm x 30.48cm (5ชิ้น/แพ็ค) YAMADA เทปสะท้อนแสงสีแดง สะท้อนแสงชัดเจนทุกองศา ติดทาทาน เรียบ ผลิตจากโครงสร้างพิเศษ prismatic เคลือบทับด้วยอลูมิเนียมฟอยด์ ที่มีความเหนียวแข็งแรง ทนทาน ผิวเรียบ มีลายรูปสี่เหลี่ยมข้าวหลามตัดทั่วทั้งแผ่น โดนกระแทกไม่เกิดรอยยุบ รอยดำ และให้แสงสว่างเท่าเดิม สามารถสะท้อนได้ไกลถึง 500 เมตร สะท้อนแสงได้ดีเยี่ยม แสงสะท้อนกลับไปทิศทางเดิมของแหล่งกำเนิดแสง อายุการใช้งานยาวนานถึง 7 ปี ช่วยให้ติดผนึกบนผิวรถได้เรียบเสมอ, ไม่ทำให้เทปอ้าออกและหลุดลอกได้ยาก  ได้รับมาตรฐานตาม " กรมการขนส่งทางบก " ผ่านการรับรองมาตรฐาน ECE 104 Class C (104R-001052)     
    ฿135.00 /แพ็ค
  Quick Shop
 13. เบาะรองหลังเพื่อสุขภาพ เบาะรองหลังเพื่อสุขภาพ Waist Pillow ช่วยบรรเทาเรื่องความเหนื่อย และเมื่อยล้าของร่างกาย ช่วยป้องกัน และลดอาการปวดหลัง หลังโค้ง โก่งงอ ช่วยรองรับแผ่นหลังและกระดูกสันหลังให้ตั้งตรง ทำให้นั่งหลังไม่งอและไม่ปวดหลังขณะขับรถยนต์หรือนั่งเก้าอี้เป็นเวลานาน วัสดุที่รองรับแผ่นหลังเป็นลักษณะตาข่าย สามารถรองรับหลังได้ในขณะเดียวกันก็ทำให้การระบายอากาศทำได้ดีกว่าการใช้หมอนทั่วไป นั่งนานๆก็ไม่ต้องกลัวหลังจะแฉะไปด้วยเหงื่อ มีปุ่มยางขนาดใหญ่สามารถนวดเอว บรรเทาความเมื่อยล้าได้ ใช้งานรองหลังเก้าอี้ออฟฟิศ และเบาะรถยนต์ เพื่อสุขภาพของกล้ามเนื้อ และกระดูกสันหลัง ทำจากวัสดุคุณภาพทนทาน  มีความยืดหยุ่นสูงง่ายต่อการยืดติดกับเก้าอี้ทุกประเภท  ระบายอากาศได้ดี น้ำหนักเบาพกพาสะดวก
  ราคาปกติ ฿170.00 /ชิ้น ราคาพิเศษ ฿49.00 /ชิ้น
  Quick Shop
ดูในมุมมอง ตาราง รายการ

87 รายการ

ต่อหน้า
ตั้งค่าตามลำดับมากไปน้อย