METER ANALOG

ดูในมุมมอง ตาราง รายการ

15 รายการ

ต่อหน้า
ตั้งค่าตามลำดับมากไปน้อย
 1. อนาล็อก AC แอมป์มิเตอร์ 30A รุ่น SF-72-30A

  ใช้วัดไฟระบบ AC แสดงกระแสไฟ 0-30A Max.Amp/Voltage 60A ขนาด 72x72mm

  ราคาปกติ ฿300.00 /ตัว ราคาพิเศษ ฿240.00 /ตัว
  Quick Shop
 2. อนาล็อก AC แอมป์มิเตอร์ 100A รุ่น SF-72-100A

  ใช้วัดไฟระบบ AC แสดงกระแสไฟ 0-100A Max.Amp/Voltage 200A ขนาด 72x72mm

  ราคาปกติ ฿300.00 /ตัว ราคาพิเศษ ฿240.00 /ตัว
  Quick Shop
 3. อนาล็อก AC แอมป์มิเตอร์ 400/5A รุ่น SF-72-400/5A

  ใช้วัดไฟระบบ AC แสดงกระแสไฟ 0-400A Max.Amp/Voltage 800A ขนาด 72x72mm

  ราคาปกติ ฿300.00 /ตัว ราคาพิเศษ ฿240.00 /ตัว
  Quick Shop
 4. อนาล็อก AC โวลท์เตจมิเตอร์ 500V รุ่น SF-72-500V

  ใช้วัดไฟระบบ AC แสดงกระแสไฟ 0-500V Max.Amp/Voltage 500A ขนาด 72x72mm

  ราคาปกติ ฿320.00 /ตัว ราคาพิเศษ ฿256.00 /ตัว
  Quick Shop
 5. อนาล็อก AC แอมป์มิเตอร์ 30A รุ่น SF-96-30A

  ใช้วัดไฟระบบ AC แสดงกระแสไฟ 0-30A Max.Amp/Voltage 60A ขนาด 96x96mm

  ราคาปกติ ฿320.00 /ตัว ราคาพิเศษ ฿256.00 /ตัว
  Quick Shop
 6. อนาล็อก AC แอมป์มิเตอร์ 100A รุ่น SF-96-100A

  ใช้วัดไฟระบบ AC แสดงกระแสไฟ 0-100A Max.Amp/Voltage 200A ขนาด 96x96mm

  ราคาปกติ ฿320.00 /ตัว ราคาพิเศษ ฿256.00 /ตัว
  Quick Shop
 7. อนาล็อก AC แอมป์มิเตอร์ 400/5A รุ่น SF-96-400/5A

  ใช้วัดไฟระบบ AC แสดงกระแสไฟ 0-400A Max.Amp/Voltage 800A ขนาด 96x96mm

  ราคาปกติ ฿320.00 /ตัว ราคาพิเศษ ฿256.00 /ตัว
  Quick Shop
 8. อนาล็อก AC โวลท์เตจมิเตอร์ 500V รุ่น SF-96-500V

  ใช้วัดไฟระบบ AC แสดงกระแสไฟ 0-500V Max.Amp/Voltage 500A ขนาด 96x96mm

  ราคาปกติ ฿300.00 /ตัว ราคาพิเศษ ฿240.00 /ตัว
  Quick Shop
ดูในมุมมอง ตาราง รายการ

15 รายการ

ต่อหน้า
ตั้งค่าตามลำดับมากไปน้อย