METER ANALOG

ดูในมุมมอง ตาราง รายการ

15 รายการ

ต่อหน้า
ตั้งค่าตามลำดับมากไปน้อย
 1. อนาล็อก AC แอมป์มิเตอร์ 30A รุ่น SF-72-30A อนาล็อกแอมป์มิเตอร์อนาล็อก AC แอมป์มิเตอร์ 30A รุ่น SF-72-30A    อนาล็อกแอมป์มิเตอร์ คือ เครื่องวัดแรงดันไฟฟ้าหรือแอมป์มิเตอร์เป็นมิเตอร์ที่สร้างขึ้นมาเพื่อใช้วัดความต่างศักย์ ไฟฟ้า (แรงดันไฟฟ้า) ระหว่างจุดสองจุดในวงจรความจริงแล้วโวลต์มิเตอร์ก็คือแอมมิเตอร์ นั่นเองเพราะขณะทำการวัดแรงดันไฟฟ้าในวงจรหรือแหล่งจ่ายแรงดันไฟฟ้าจะต้องมีกระแสไฟฟ้าไหลผ่านมิเตอร์จึงทำให้เข็มบ่ายเบนไป และการที่กระแสไฟฟ้าจะไหลผ่านเข้าโวลต์มิเตอร์ได้ก็ต้องมีแรงดันไฟฟ้ามีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน ** ใช้วัดไฟระบบ AC แสดงกระแส 0-30A **** 100ชิ้น : ลัง **
  ราคาปกติ ฿300.00 /ตัว ราคาพิเศษ ฿240.00 /ตัว
  Quick Shop
 2. อนาล็อก AC แอมป์มิเตอร์ 100A รุ่น SF-72-100A อนาล็อกแอมป์มิเตอร์อนาล็อก AC แอมป์มิเตอร์ 100A รุ่น SF-72-100A     อนาล็อกแอมป์มิเตอร์ คือ เครื่องวัดแรงดันไฟฟ้าหรือแอมป์มิเตอร์เป็นมิเตอร์ที่สร้างขึ้นมาเพื่อใช้วัดความต่างศักย์ ไฟฟ้า (แรงดันไฟฟ้า) ระหว่างจุดสองจุดในวงจรความจริงแล้วโวลต์มิเตอร์ก็คือแอมมิเตอร์ นั่นเองเพราะขณะทำการวัดแรงดันไฟฟ้าในวงจรหรือแหล่งจ่ายแรงดันไฟฟ้าจะต้องมีกระแสไฟฟ้าไหลผ่านมิเตอร์จึงทำให้เข็มบ่ายเบนไป และการที่กระแสไฟฟ้าจะไหลผ่านเข้าโวลต์มิเตอร์ได้ก็ต้องมีแรงดันไฟฟ้ามีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน ** ใช้วัดไฟระบบ AC แสดงกระแส 0-100A **** 100ชิ้น : ลัง **
  ราคาปกติ ฿300.00 /ตัว ราคาพิเศษ ฿240.00 /ตัว
  Quick Shop
 3. อนาล็อก AC แอมป์มิเตอร์ 400/5A รุ่น SF-72-400/5A อนาล็อกแอมป์มิเตอร์อนาล็อก AC แอมป์มิเตอร์ 400/5A รุ่น SF-72-400/5A    อนาล็อกแอมป์มิเตอร์ คือ เครื่องวัดแรงดันไฟฟ้าหรือแอมป์มิเตอร์เป็นมิเตอร์ที่สร้างขึ้นมาเพื่อใช้วัดความต่างศักย์ ไฟฟ้า (แรงดันไฟฟ้า) ระหว่างจุดสองจุดในวงจรความจริงแล้วโวลต์มิเตอร์ก็คือแอมมิเตอร์ นั่นเองเพราะขณะทำการวัดแรงดันไฟฟ้าในวงจรหรือแหล่งจ่ายแรงดันไฟฟ้าจะต้องมีกระแสไฟฟ้าไหลผ่านมิเตอร์จึงทำให้เข็มบ่ายเบนไป และการที่กระแสไฟฟ้าจะไหลผ่านเข้าโวลต์มิเตอร์ได้ก็ต้องมีแรงดันไฟฟ้ามีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน ** ใช้วัดไฟระบบ AC แสดงกระแส 0-400A **** 100ชิ้น : ลัง **
  ราคาปกติ ฿300.00 /ตัว ราคาพิเศษ ฿240.00 /ตัว
  Quick Shop
 4. อนาล็อก AC โวลท์เตจมิเตอร์ 500V รุ่น SF-72-500V อนาล็อกแอมป์มิเตอร์อนาล็อก AC โวลท์เตจมิเตอร์ 500V รุ่น SF-72-500V    อนาล็อกแอมป์มิเตอร์ คือ เครื่องวัดแรงดันไฟฟ้าหรือแอมป์มิเตอร์เป็นมิเตอร์ที่สร้างขึ้นมาเพื่อใช้วัดความต่างศักย์ ไฟฟ้า (แรงดันไฟฟ้า) ระหว่างจุดสองจุดในวงจรความจริงแล้วโวลต์มิเตอร์ก็คือแอมมิเตอร์ นั่นเองเพราะขณะทำการวัดแรงดันไฟฟ้าในวงจรหรือแหล่งจ่ายแรงดันไฟฟ้าจะต้องมีกระแสไฟฟ้าไหลผ่านมิเตอร์จึงทำให้เข็มบ่ายเบนไป และการที่กระแสไฟฟ้าจะไหลผ่านเข้าโวลต์มิเตอร์ได้ก็ต้องมีแรงดันไฟฟ้ามีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน ** ใช้วัดไฟระบบ AC แสดงกระแส 0-400A **** 100ชิ้น : ลัง **
    ฿300.00 /ตัว
  Quick Shop
 5. อนาล็อก AC แอมป์มิเตอร์ 30A รุ่น SF-96-30A อนาล็อกแอมป์มิเตอร์อนาล็อก AC แอมป์มิเตอร์ 30A รุ่น SF-96-30A    อนาล็อกแอมป์มิเตอร์ คือ เครื่องวัดแรงดันไฟฟ้าหรือแอมป์มิเตอร์เป็นมิเตอร์ที่สร้างขึ้นมาเพื่อใช้วัดความต่างศักย์ ไฟฟ้า (แรงดันไฟฟ้า) ระหว่างจุดสองจุดในวงจรความจริงแล้วโวลต์มิเตอร์ก็คือแอมมิเตอร์ นั่นเองเพราะขณะทำการวัดแรงดันไฟฟ้าในวงจรหรือแหล่งจ่ายแรงดันไฟฟ้าจะต้องมีกระแสไฟฟ้าไหลผ่านมิเตอร์จึงทำให้เข็มบ่ายเบนไป และการที่กระแสไฟฟ้าจะไหลผ่านเข้าโวลต์มิเตอร์ได้ก็ต้องมีแรงดันไฟฟ้ามีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน ** ใช้วัดไฟระบบ AC แสดงกระแส 0-130A **** 100ชิ้น : ลัง **
  ราคาปกติ ฿320.00 /ตัว ราคาพิเศษ ฿256.00 /ตัว
  Quick Shop
 6. อนาล็อก AC แอมป์มิเตอร์ 100A รุ่น SF-96-100A อนาล็อกแอมป์มิเตอร์อนาล็อก AC แอมป์มิเตอร์ 100A รุ่น SF-96-100A    อนาล็อกแอมป์มิเตอร์ คือ เครื่องวัดแรงดันไฟฟ้าหรือแอมป์มิเตอร์เป็นมิเตอร์ที่สร้างขึ้นมาเพื่อใช้วัดความต่างศักย์ ไฟฟ้า (แรงดันไฟฟ้า) ระหว่างจุดสองจุดในวงจรความจริงแล้วโวลต์มิเตอร์ก็คือแอมมิเตอร์ นั่นเองเพราะขณะทำการวัดแรงดันไฟฟ้าในวงจรหรือแหล่งจ่ายแรงดันไฟฟ้าจะต้องมีกระแสไฟฟ้าไหลผ่านมิเตอร์จึงทำให้เข็มบ่ายเบนไป และการที่กระแสไฟฟ้าจะไหลผ่านเข้าโวลต์มิเตอร์ได้ก็ต้องมีแรงดันไฟฟ้ามีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน ** ใช้วัดไฟระบบ AC แสดงกระแส 0-100A **** 100ชิ้น : ลัง **
  ราคาปกติ ฿320.00 /ตัว ราคาพิเศษ ฿256.00 /ตัว
  Quick Shop
 7. อนาล็อก AC แอมป์มิเตอร์ 400/5A รุ่น SF-96-400/5A อนาล็อกแอมป์มิเตอร์อนาล็อก AC แอมป์มิเตอร์ 400/5A รุ่น SF-96-400/5A    อนาล็อกแอมป์มิเตอร์ คือ เครื่องวัดแรงดันไฟฟ้าหรือแอมป์มิเตอร์เป็นมิเตอร์ที่สร้างขึ้นมาเพื่อใช้วัดความต่างศักย์ ไฟฟ้า (แรงดันไฟฟ้า) ระหว่างจุดสองจุดในวงจรความจริงแล้วโวลต์มิเตอร์ก็คือแอมมิเตอร์ นั่นเองเพราะขณะทำการวัดแรงดันไฟฟ้าในวงจรหรือแหล่งจ่ายแรงดันไฟฟ้าจะต้องมีกระแสไฟฟ้าไหลผ่านมิเตอร์จึงทำให้เข็มบ่ายเบนไป และการที่กระแสไฟฟ้าจะไหลผ่านเข้าโวลต์มิเตอร์ได้ก็ต้องมีแรงดันไฟฟ้ามีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน ** ใช้วัดไฟระบบ AC แสดงกระแส 0-400A **** 100ชิ้น : ลัง **
  ราคาปกติ ฿320.00 /ตัว ราคาพิเศษ ฿256.00 /ตัว
  Quick Shop
 8. อนาล็อก AC โวลท์เตจมิเตอร์ 500V รุ่น SF-96-500V อนาล็อกโวลต์มิเตอร์อนาล็อก AC โวลท์เตจมิเตอร์ 500V รุ่น SF-96-500V    อนาล็อกโวลต์มิเตอร์ คือ เครื่องวัดแรงดันไฟฟ้าหรือโวลต์มิเตอร์เป็นมิเตอร์ที่สร้างขึ้นมาเพื่อใช้วัดความต่างศักย์ ไฟฟ้า (แรงดันไฟฟ้า) ระหว่างจุดสองจุดในวงจรความจริงแล้วโวลต์มิเตอร์ก็คือแอมมิเตอร์ นั่นเองเพราะขณะทำการวัดแรงดันไฟฟ้าในวงจรหรือแหล่งจ่ายแรงดันไฟฟ้าจะต้องมีกระแสไฟฟ้าไหลผ่านมิเตอร์จึงทำให้เข็มบ่ายเบนไป และการที่กระแสไฟฟ้าจะไหลผ่านเข้าโวลต์มิเตอร์ได้ก็ต้องมีแรงดันไฟฟ้ามีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน ** ใช้วัดไฟระบบ AC แสดงกระแส 0-500V **** 100ชิ้น : ลัง **
    ฿320.00 /ตัว
  Quick Shop
ดูในมุมมอง ตาราง รายการ

15 รายการ

ต่อหน้า
ตั้งค่าตามลำดับมากไปน้อย