ผลิตภัณฑ์สำหรับงานเชื่อม

ดูในมุมมอง ตาราง รายการ

9 รายการ

ต่อหน้า
ตั้งค่าตามลำดับมากไปน้อย
 1. น้ำยาทำความสะอาด(สีฟ้า)Cleaner FR-Q 420ml TASETO น้ำยาทำความสะอาด Cleaner FR-Q 420ml TASETO ทำให้งานตรวจสอบรอยร้าวหลังจากเชื่อมและเป็นการตรวจเช็ครอยร้าวที่ให้ความเชื่อถือได้  เป็นที่นิยมใช้แพร่หลายในอุตสาหกรรมงานเชื่อมโลหะ (welding) เช่น งานโครงสร้างเหล็กขนาดใหญ่ และ Oil & Gas, Petroleumใช้สำหรับตรวจสอบรอยรั่วหรือรอยร้าวของแนวเชื่อมหรือพื้นผิวที่ต้องการตรวจสอบที่ไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าใช้งานง่าย สะดวก รวดเร็ว ได้มาตรฐาน สามารถใช้ได้กับทุกพื้นผิว (ยกเว้นพื้นผิวที่มีรูพรุน)ไม่จำเป็นต้องใช้อุปกรณ์อื่นช่วย สามารถตรวจสอบได้ด้วยความรวดเร็ว ความแม่นยำสูง  น้ำยาตรวจสอบรอยร้าวแนวเชื่อมโลหะ (ชนิดไม่ทําลายชิ้นงาน)         
    ฿279.00 /กระป๋อง
  Quick Shop
 2. น้ำยาแทรกซึม(สีแดง) Penetrant FP-S 420ml TASETO สเปรย์เช็ครอยร้าวสำหรับแนวเชื่อมทำให้งานตรวจสอบรอยร้าวหลังจากเชื่อมและเป็นการตรวจเช็ครอยร้าวที่ให้ความเชื่อถือได้เป็นที่นิยมใช้แพร่หลายในอุตสาหกรรมงานเชื่อมโลหะ (welding) เช่น งานโครงสร้างเหล็กขนาดใหญ่ และ Oil & Gas, Petroleumใช้สำหรับตรวจสอบรอยรั่วหรือรอยร้าวของแนวเชื่อมหรือพื้นผิวที่ต้องการตรวจสอบที่ไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าใช้งานง่าย สะดวก รวดเร็ว ได้มาตรฐาน สามารถใช้ได้กับทุกพื้นผิว (ยกเว้นพื้นผิวที่มีรูพรุน)ไม่จำเป็นต้องใช้อุปกรณ์อื่นช่วย สามารถตรวจสอบได้ด้วยความรวดเร็ว ความแม่นยำสูง  น้ำยาตรวจสอบรอยร้าวแนวเชื่อมโลหะ (ชนิดไม่ทําลายชิ้นงาน)
    ฿279.00 /กระป๋อง
  Quick Shop
 3. น้ำยาเร่งทำปฏิกิริยา(สีขาว) Developer FD-S 420ml TASETO น้ำยาเร่งทำปฏิกิริยา หากมีรอยร้าวเกิดขึ้นบนชิ้นงานจะเกิดคราบสีแดงขึ้นเป็นแนวรอยแตกร้าวและความพรุน (porosity)หรือความไม่สมบูรณ์ของแนวเชื่อมนั้นเองใช้สำหรับตรวจสอบรอยรั่วหรือรอยร้าวของแนวเชื่อมหรือพื้นผิวที่ต้องการตรวจสอบที่ไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าใช้งานง่าย สะดวก รวดเร็ว ได้มาตรฐาน สามารถใช้ได้กับทุกพื้นผิว (ยกเว้นพื้นผิวที่มีรูพรุน)ไม่จำเป็นต้องใช้อุปกรณ์อื่นช่วย สามารถตรวจสอบได้ด้วยความรวดเร็ว ความแม่นยำสูง  น้ำยาตรวจสอบรอยร้าวแนวเชื่อมโลหะ (ชนิดไม่ทําลายชิ้นงาน)
    ฿279.00 /กระป๋อง
  Quick Shop
ดูในมุมมอง ตาราง รายการ

9 รายการ

ต่อหน้า
ตั้งค่าตามลำดับมากไปน้อย