นโยบายคุกกี้

เว็บไซต์นี้ให้บริการโดยบริษัท สยาม โกลบอล กรุ๊ป จำกัด เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้ และเครื่องมืออื่นๆ เพื่อช่วยในการแยกแยะรูปแบบการใช้งานเว็บไซต์ของท่านผู้ใช้งาน ซึ่งจะช่วยให้ท่านได้รับประสบการณ์ที่ดีที่สุดระหว่างการใช้งานบนเว็บไซต์ และช่วยให้ทางบริษัทฯ สามารถพัฒนาคุณภาพของเว็บไซต์ให้ดียิ่งๆ ขึ้นไป กรณีที่ท่านใช้งานเว็บไซต์นี้ต่อไป ถือว่าท่านได้ยินยอมให้เราติดตั้งคุกกี้ไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่าน และยินยอมรับในเงื่อนไขก่อนการใช้งานต่างๆบนเว็บไซต์

คุกกี้คืออะไร?

คุกกี้ คือข้อความขนาดเล็กที่ถูกเก็บบันทึกไว้ในเว็บเบราว์เซอร์ที่ท่านใช้งานอยู่ หรืออุปกรณ์อื่น ๆ ในระหว่างที่ท่านใช้งานบนเว็บไซต์ โดยที่เครื่องเซิร์ฟเวอร์สามารถเรียกดูได้ในภายหลัง คล้ายกับหน่วยความจำของหน้าเว็บการทำงานของคุกกี้ ช่วยให้เรารวบรวม และจัดเก็บข้อมูลการเยี่ยมชมเว็บไซต์ของท่าน ดังต่อไปนี้โดยอัตโนมัติ

ข้อมูลทางอินเตอร์เน็ตในขณะเยี่ยมชมเว็บไซต์ เช่น 

  • โดเมน IP Address จากจุดที่ท่านเข้าสู่เว็บไซต์
  • ประเภทของเบราว์เซอร์ ซอฟต์แวร์ และระบบการปฏิบัติงานที่ใช้ในการเข้าสู่เว็บไซต์
  • วันที่ และเวลาที่เข้าสู่เว็บไซต์
  • ที่อยู่ของเว็บไซต์อื่น ๆ ที่เชื่อมโยงท่านเข้าสู่เว็บไซต์ของเรา
  • หน้าเว็บที่ท่านเข้าเยี่ยมชม และนำท่านออกจากเว็บไซต์ของเรา รวมถึงเนื้อหาบนหน้าเว็บที่ท่านเยี่ยมชม และระยะเวลาที่ท่านใช้ในการเยี่ยมชม

นโยบายส่วนบุคคลของเรา จะกำหนดถึงรายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลของท่าน โดยหมายรวมถึง การจัดเก็บ การรักษา และการนำไปไช้ ซึ่งข้อมูลของท่านที่ได้ยินยอมให้ทางเว็บไซต์

การใช้งานคุกกี้
ประเภทของคุกกี้ที่เราใช้เบื้องต้น โดยในการใช้คุกกี้ดังกล่าว อาจไม่ได้หมายรวมเพียงแค่รายการต่อไปนี้ ประกอบด้วย

  • คุกกี้ประเภทที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง (Strictly Necessary Cookies): คุกกี้ประเภทนี้มีความสำคัญต่อการทำงานของเว็บไซต์ ซึ่งรวมถึงคุกกี้ที่ทำให้ท่านสามารถเข้าถึงข้อมูล และใช้งานในเว็บไซต์ของเราได้อย่างปลอดภัย
  • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์/วัดผลการทำงานของเว็บไซต์ (Analytical/Performance Cookies): คุกกี้ประเภทนี้จะช่วยให้เราสามารถจดจำ และนับจำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ ตลอดจนช่วยให้เราทราบถึงพฤติกรรมในการเยี่ยมชมเว็บไซต์ เพื่อปรับปรุงการทำงานของเว็บไซต์ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และมีความเหมาะสมมากยิ่งขึ้น อีกทั้งเพื่อรวบรวมข้อมูลทางสถิติเกี่ยวกับวิธีการเข้า และพฤติกรรมการเยี่ยมชมเว็บไซต์ ซึ่งจะช่วยปรับปรุงการทำงานของเว็บไซต์ โดยให้ผู้ใช้งานสามารถค้นหาสิ่งที่ต้องการได้อย่างง่ายดาย และช่วยให้เราเข้าใจถึงความสนใจของผู้ใช้ และเพื่อวัดประสิทธิผลของการโฆษณาของเรา
  • คุกกี้เพื่อการทำงานของเว็บไซต์ (Functionality Cookies): คุกกี้ประเภทนี้ใช้ในการจดจำตัวท่านเมื่อท่านกลับมาใช้งานเว็บไซต์อีกครั้ง ซึ่งจะช่วยให้เราสามารถปรับแต่งเนื้อหาสำหรับท่าน ส่งผลให้เว็บไซต์ของเราสามารถตอบสนองความต้องการใช้งานของท่านได้อย่างดีที่สุด รวมถึงจดจำการตั้งค่าต่าง ๆ ของท่าน อาทิเช่น ภาษา หรือภูมิภาค หรือขนาดของตัวอักษร ที่ท่านเคยเลือกใช้ในการใช้งานในเว็บไซต์
  • คุกกี้เพื่อปรับเนื้อหาเข้ากับกลุ่มเป้าหมาย (Targeting Cookies): คุกกี้ประเภทนี้จะบันทึกการเข้าชมเว็บไซต์ของท่าน หน้าเว็บที่ท่านได้เยี่ยมชม และลิงค์ที่ท่านเยี่ยมชม เราจะใช้ข้อมูลนี้เพื่อปรับให้เว็บไซต์ และเนื้อหาใดๆ ที่ปรากฏอยู่บนหน้าเว็บไซต์ ตรงกับความสนใจของคุณมากขึ้น นอกจากนี้เรายังอาจมีการแชร์ข้อมูลนี้กับบุคคลที่สามเพื่อวัตถุประสงค์ดังกล่าว
  • คุกกี้เพื่อการโฆษณา (Advertising Cookies): คุกกี้ประเภทนี้จะจดจำการตั้งค่าของท่านในการเข้าใช้งานหน้าเว็บไซต์ และนำไปใช้เป็นข้อมูลประกอบการปรับเปลี่ยนหน้าเว็บไซต์ เพื่อนำเสนอโฆษณาที่เหมาะสมกับท่านมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ ตัวอย่างเช่น การเลือกแสดงโฆษณาสินค้าที่ท่านสนใจ การป้องกันหรือการจำกัดจำนวนครั้งที่ท่านจะเห็นหน้าเว็บไซต์ของโฆษณาซ้ำๆ  เพื่อช่วยวัดความมีประสิทธิผลของโฆษณา

โปรดทราบว่าคุกกี้บางประเภทในเว็บไซต์นี้จัดการโดยบุคคลที่สาม เช่น เครือข่ายการโฆษณา ลักษณะการทำงานต่าง ๆ อาทิ วิดีโอ แผนที่ และโซเชียลมีเดีย และผู้ให้บริการเว็บไซต์ภายนอกอื่น ๆ เช่น บริการวิเคราะห์การเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ เป็นต้น คุกกี้เหล่านี้ มักจะเป็นคุกกี้เพื่อการวิเคราะห์/วัดผลการทำงาน หรือคุกกี้เพื่อปรับเนื้อหาเข้ากับกลุ่มเป้าหมาย ท่านควรต้องศึกษานโยบายการใช้คุกกี้ และนโยบายส่วนบุคคลในเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม เพื่อให้เข้าใจถึงวิธีการที่บุคคลที่สามอาจนำข้อมูลของท่านไปใช้

การตั้งค่าคุกกี้
ท่านสามารถบล็อกการทำงานของคุกกี้ได้โดยการกำหนดค่าในเว็บเบราวเซอร์ของท่าน ซึ่งท่านอาจปฏิเสธการติดตั้งค่าคุกกี้ทั้งหมด หรือบางประเภทก็ได้ แต่พึงตระหนักว่า หากท่านตั้งค่าเบราวเซอร์ของท่านด้วยการบล็อกคุกกี้ทั้งหมด (รวมถึงคุกกี้ที่จำเป็นต่อการใช้งาน) ท่านอาจจะไม่สามารถเข้าสู่เว็บไซต์ทั้งหมดหรือบางส่วนของเราได้

เมื่อใดก็ตามที่ท่านต้องการยกเลิกความยินยอมการใช้งานคุกกี้ ท่านจะสามารถตั้งค่าที่เว็บเบราวเซอร์ของท่าน เพื่อให้ลบคุกกี้ออกจากแต่ละเบราวเซอร์ที่ท่านใช้งาน